Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-PoeNowMe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka nowych mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

KU1_W02

KU1_U05

KU1_K01

Skrócony opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Pełny opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Zwrócimy również uwagę na fakt, że „korzystać z cyfrowości nie znaczy jeszcze myśleć cyfrowo”, mamy bowiem do czynienia z dwoma paradygmatami przekazów sieciowych, które mogą być traktowane zarówno jako narzędzia, jak i medium. W pierwszym przypadku kreacja i produkcja komunikatów oparta jest na jeszcze analogowych figurach poetyki np. powtórzeniu i narracji, a narzędzia cyfrowe służą tylko do wizualnego i tematycznego wzbogacenia przekazu. Sytuacja ta dotyczy elektronicznych listów, drukowanych blogów, gier komputerowych. W drugim przypadku przekaz staje się faktycznym medium cyfrowym, np. przy udziale figury bazy danych, która służy wytwarzaniu, prezentowaniu i przechowywaniu dzieł artystycznych i użytkowych i tak dzieje się w przypadku literatury i sztuki cyfrowej, interaktywnych wizualizacji, strony WWW. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

KU1_W02 - rozumie znaczenie pokrewnych dyscyplin humanistycznych i

społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i

mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami;

KU1_U05 - zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

KU1_K01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy porównawczej mediów, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji

oraz krytycznej oceny ich źródła.

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

• udział w ćwiczeniach – 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie – 20 godz.

• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Agnieszka Wnuk
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga, Agnieszka Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając konwersatorium:

• posiada podstawową wiedzę o nowych mediach,

• zna elementarne terminy w zakresie badań semiotycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.