Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-WprMiedz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

W-01

W-2

W-3

UMIEJĘTNOŚCI

U-1

KOMPETENCJE

K_1

Wymagania wstępne:

To będą ciężkie ćwiczenia, więc trzeba uzbroić się w... - wlaściwie nie wiem dokładnie w co. Trzeba będzie mieć w każdym razie miękkie serce, ale i chłodne oko.

Skrócony opis:

Nazwałbym te ćwiczenia laboratorium dialogu i antydialogu. Można je było ukierunkować dwojako: jako etyczną lub pedagogiczną refleksję nad spotkaniami międzykulturowymi i rozmowy o tym, jak powinno być między narodami i kulturami, albo dyskursywnie - jako opis relacji realnych. Nie rezygnując z tyle szlachetnych, co naiwnych refleksji, pójdziemy tym drugim szlakiem. Nie jest to droga donikąd, ale na pewno trudno będzie nią kroczyć.

Oprócz tego na każdych zajęciach będę przedstawiał poglądy współczesnych reprezentantów filozofii dialogu. To da naszemu laboratorium teoretyczne, jeżeli tak mogę powiedzieć, ramy.

Jeszcze jedno, ważne: międzykulturowość będę definiował bardzo szeroko

Pełny opis:

EKSTERMINACJE

1. Biali i czarni

2. Właściciele i niewolnicy

3. Panowie i chłopi

4. Koloniści i gospodarze

Afryka

Ameryka Pólnocna

Australia

Azja

8. Turcy i Ormianie

9. Niemcy i Żydzi

10. Zdrowi i upośledzeni. Eugenika

11. Hutu i Tutsi

12. Rosjanie i Ukraińcy

POLSKIE PIEKŁO

13. Zabójstwo Gabriela Narutowicza

14. Jedwabne, Kielce i okolice

FILOZOFIA DIALOGU, SPOTKANIA, INNEGO

1. Sokrates i inni

2. Martin Buber

3. Franz Rosenzweig

4. Ferdinand Ebner

5. Max Scheller

6. Jean Améry

7. Eugen Rosenstock- Huessy

8. Eberhard Grisebach

9. Karl Barth

10. Adolf Reinach

11. Ludwig Binswanger

12. Emmanuel Levinas

13. Jean-Luc Marion

14. Michael Theunissen

15. Józef Tischner

Literatura:

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

dokumenty papieskie, encyklika Fratelli tutti z 5 pażdziernika 2020 r.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W_1 rozumie, raczej zaczyna rozumieć, może tylko przeczuwa naturę tego, co chętnie nazwałbym nienawiścią społeczną. Potrafi opisać rozmaite jej przyklady

W_2 rozumie niebezpieczeństwa, jakie łączą się z różnicą etniczną i kulturową, wie, że mają one konkretną historię

W_3 rozumie w zarysie dudziestowieczną filozofię dialogu

U_1 rozumie, czym są kompetencje międzykulturowe

K_1 rozumie, że sytuacja konfliktu (nie mówiąc o zbrodni) nie jest bez wyjścia, a uczeni, filozofowie i praktycy dialogu pokazują rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują znakomite półgodzinne wypowiedzi na tytułowe tematy (te dotyczące „eksterminacji” oraz „polskiego piekła” i przedstawiają je na kolejnych zajęciach. Rzecz jasna, każdy student dostaje jeden z tematów. Można łaczyć się w pary, pod warunkiem, że podczas wypowiedzi podział ról będzie wyraźnie zaznaczony.

Struktura takiego wystąpienia niech będzie następująca

1. Historia problemu

2. Natura zbrodni (ewentualnie konfliktu)

3. Zadośćuczynienia, rozliczenia, resentymenty

na 5 wystąpienie, o ktorym mowa jest erudycyjne

na 4 - dobre

na 3 - takie sobie

Praktyki zawodowe:

Obyśmy nigdy nie musieli praktykować tego, o czym będzimy rozmawiać w pierwszej części tych ćwiczeń. Natomiast dialog międzykulturowy prkatykujmy codziennie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kwestii tożsamości (jednostkowej i wspólnotowych), ujęć kultury narodowej i jej relacji z kulturami tzw. obcymi, koncepcji międzykulturowości i dialogu między kulturami. Sczczególny ancisk położony zostanie na kwestię pokoju i sposobów jego zapewniania i pielęgnacji.

Literatura:

encyklika Fratelli tutti i inne dokumenty papieskie

B. Cywiński, dzieje narodów Europy Wschodniej, Kraków 2013.

publikacje czasopisma "Civilta' cattolica" (Rzym)

publikacje czasopisma "Polylog"(Wiedeń)

publikacje czasopisma "Neue Wege" (Zurych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udzial w zajęciach 30 godzin (1 ETCS)

Lektura 25 godzin (1 ETCS)

Przygotowanie do wypowiedzi 25 godzin (1ETCS)

razem 80 godzin równe trzem stopniom w skali ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Wymagania wstępne:

Nie mam

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nazwałbym te ćwiczenia laboratorium dialogu i antydialogu. Można je było ukierunkować dwojako: jako etyczną lub pedagogiczną refleksję nad spotkaniami międzykulturowymi i rozmowy o tym, jak powinno być między narodami i kulturami, albo dyskursywnie - jako opis relacji realnych. Nie rezygnując z tyle szlachetnych, co naiwnych refleksji, pójdziemy tym drugim szlakiem. Nie jest to droga donikąd, ale na pewno trudno będzie nią kroczyć.

Oprócz tego na każdych zajęciach będę przedstawiał poglądy współczesnych reprezentantów filozofii dialogu. To da naszemu laboratorium teoretyczne, jeżeli tak mogę powiedzieć, ramy.

Jeszcze jedno, ważne: międzykulturowość będę definiował bardzo szeroko

Pełny opis:

EKSTERMINACJE

1. Biali i czarni

2. Właściciele i niewolnicy

3. Panowie i chłopi

4. Koloniści i gospodarze

Afryka

Ameryka Pólnocna

Australia

Azja

8. Turcy i Ormianie

9. Niemcy i Żydzi

10. Zdrowi i upośledzeni. Eugenika

11. Hutu i Tutsi

12. Rosjanie i Ukraińcy

POLSKIE PIEKŁO

13. Zabójstwo Gabriela Narutowicza

14. Jedwabne, Kielce i okolice

FILOZOFIA DIALOGU, SPOTKANIA, INNEGO

1. Sokrates i inni

2. Martin Buber

3. Franz Rosenzweig

4. Ferdinand Ebner

5. Max Scheller

6. Jean Améry

7. Eugen Rosenstock- Huessy

8. Eberhard Grisebach

9. Karl Barth

10. Adolf Reinach

11. Ludwig Binswanger

12. Emmanuel Levinas

13. Jean-Luc Marion

14. Michael Theunissen

15. Józef Tischner

Literatura:

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne:

Nie mam

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)