Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-3-KomKuXX-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a87198202fba94f0297048a6cc0e6c75c%40thread.tacv2/conversations?groupId=28b3095c-0bba-4379-8daf-39f6cdda9714&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1-W09


KU1_U06


KU1_K01Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zagadnieniami komunikacji kulturowej XX wieku w ujęciach teoretycznym i poznawczym (wybrane aspekty kultury współczesnej).

Pełny opis:

1/ Kultura jako wytwór społeczny. Kto tworzy?

2/ Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

3/ Barthes Roland, Mit dzisiaj, w: Mitologie, s. 239-295;

4/ Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005, ss.17-43.

5/ Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

6/ Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008 (frag.);

7/ White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

6/ Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000 [frag.];

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005 [frag.]

7/ Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005 [frag.],

8/ Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 [frag.]

9/ Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

10/ Butler Judith, Uwikłani w płeć [frag.]

11/ Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Literatura:

Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

Barthes Roland, Mit dzisiaj.

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008.

White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.

Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005.

Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 .

Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

Butler Judith, Uwikłani w płeć.

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1-W09

posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniej- szych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

KU1_U06

potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

KU1_K01

ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

ECTS - 3 punkty

Udział w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć - 40h

Konsultacje - 5h

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

KU1_W09

- na ocenę 2 (nast.): nie posiada podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

- na ocenę 3 (dst.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie dostatecznym,

- na ocenę 4 (db.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie dobrym,

- na ocenę 5 (bdb.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie bardzo dobrym,

KU1_U06

- na ocenę 2 (nast.): nie potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

- na ocenę 3 (dst.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych w stopniu dostatecznym,

- na ocenę 4 (db.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych dobrym,

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych w stopniu bardzo dobrym.

KU1_K01

- na ocenę 2 (nast.): nie ma świadomości zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 3 (dst.): ma dostateczną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 4 (db.): ma dużą świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 5 (bdb.): ma bardzo dużą świadomość świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa i studium przypadku.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jakubowski, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a87198202fba94f0297048a6cc0e6c75c%40thread.tacv2/conversations?groupId=28b3095c-0bba-4379-8daf-39f6cdda9714&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opowieść o historii XX wieku z przyległościami (przełom XIX i XX oraz XX i XXI) w perspektywie zjawisk komunikacyjno- kulturowych. Próba syntezy

WLADZA, SZTUKA, RELIGIA, NAUKA

Pełny opis:

Tematy zajęć:

PARĘ POJĘĆ GŁÓWNYCH:

1. Wiek XX w aspekcie komunikacyjnokulturowym

2. Komunikat absolutny. O pojęciu dyktatu w komunikacji kulturowej

3. Mainstream

4. Awangarda i rewolucja

AUTORZY KOMUNIKATÓW I NATURA ICH PRZEKAZU:

5. Władza

6. Sztuka

7. Religia

8. Nauka

9. Komunikacja kulturowa a przemiany obyczajów

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI:

10. Plotka w kulturze

11. Prasa, radio, telewizja

12. W sieci

FUTOROLOGIA:

13. Przyszłość komunikacji w kulturze. O możliwości przewidywania.

14. Stanisław Lem

Literatura:

Barney Darin, 2004, Społeczeństwo sieci, tłum. Marcin Fronia, Sic! Warszawa.

Barnlund Dean C., 1983, Communication in a Global Village, w: Intercultural Communication:

A Reader, Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA.

Baudrillard Jean, 2005,

Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa. Carey James W., 1989, Communication as Culture: Essays on Media and Society, Unwin Hyman, Boston.

Castells Manuel, 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. Tomasz Hornowski, Rebis, Poznań.

Castells Manuel,

Himanen Pekka, 2009, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu,

tłum. Michał Penkala, Michał Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Cicconi Sergio, 1999, Hypertekstuality, w: Sam Inkinen (red.), Mediapolis, De Gruyter, New York.

Debord Guy, 1998, Społeczeństwo spektaklu, tłum. Anka Ptaszkowska, Słowo / obraz, Terytoria, Gdańsk.

Dijk Jan van, 2010, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fiske John, 1989, Reading the Popular, Unwin Hyman, Boston.

Fiske John, 2010, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gere Charlie, 2002, Digital Culture, Reaktion Books, London.

Gillespie Marie (red.), 2005, Media Audiences, Open University Press, Maidenhead–New York.

Goffman Erving, 2010, Analiza ramowa, tłum. Stanisław Burdziej, Nomos, Kraków. Golka Marian, 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa.

Gwóźdź Andrzej (red.), 2001, Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Universitas, Kraków.

Habermas Jürgen, 2002, Teoria działania komunikacyjnego, tłum. Andrzej Maciej Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hall Edward T. , 1984, Poza kulturą, tłum. Elżbieta Goździak, PWN, Warszawa.

Keen Andrew, 2007, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kerckhove Derrick de, 1998, Connected Intelligence: The Arrival of the Web Society, Kogan Page, London.

Kluszczyński Ryszard, 2001, Społeczeństwo informacyjne, Cyberkultura, Kraków. Kłoskowska Antonina, 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa. Kłoskowska Antonina, 1972, Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa. Kłoskowska Antonina, 1981, Socjologia kultury, PWN, Warszawa.

Leach Edmund, 1989, Kultura i komunikowanie, w: Edmund Leach, Algirdas J. Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa. 2011

Lombard Didier, 2009, Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci, tłum. Jacek Hutyra, Warszawa. 2015

Putnam Robert D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. Przemysław Sadura, Sebastian Szymański, Warszawa 2012

Reeves Byron, Nass Clifford, 2000, Media i ludzie, tłum. Hanna Szczerkowska, PIW, Warszawa.

Rheingold Howard, 2000, The Virtual Community, Cambridge, MA.

Rose Gillian, 2010, Interpretacja materiałów wizualnych, tłum. Ewa Klekot, Warszawa

Sapir Edward, 1978, Kultura, język, osobowość, tłum. Barbara Stanosz, Roman Zimand, Warszawa.

Schenk David, 1997, Data Smog: Surviving the Information Glut, New York.

Snow Charles P., 1959, The Two Cultures and the Scientific Revolution, New York.

Tönnies Ferdinand, 1988, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, PWN, Warszawa.

Tulloch John, 2000, Watching Television Audiences: Cultural Theories and Methods, Arnold, London.

Valsiner Jaan, 2007, Culture in Minds and Societies: Foundations of Cultural Psychology, London.

Wellman Barry (red.), 2000, Networks in the Global Village, Colo.

Winkin Yves, 2007, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, tłum. Agnieszka Karpowicz, Warszawa.

Literatura dotycząca nowych mediów (w związku z tematami do przygotowania dla studentów):

Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualne, Warszawa 2003.

Wallace P., Psychologia internetu, Poznań 2001.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 2004.

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, Warszawa 2010.

Grzenia J., Komunikacja językowa w internecie, Warszawa 2007.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

Orzeł B., Appleizacja kultury, Katowice 20124.

Niekrewicz A.A., od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wlkp. 2015.

Naruszewicz- Duchlińska A., Nienawiść w czasach internetu. Gdynia 2015.

Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.

UWAGA Trudno dostępne materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.