Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia codzienności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-AntrCodz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia codzienności
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

KU2_W02

KU2_W06


Umiejętności

KU2_U04

KU2_U05


Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest ukazanie kluczowego znaczenia codzienności i doświadczenia życia codziennego dla ludzkiej kultury. Proponowane lektury jak i prowadzone na zasadzie dialogu otwarte dyskusje wprowadzają w refleksyjne oraz krytyczne spojrzenie na otaczający studentów świat.

W trakcie wykładu zostaną poddane refleksji podstawowe doświadczenia osoby ludzkiej takie jak zarabianie pieniędzy, zawieranie przyjaźni, codzienne komunikowanie się, konsumpcja, rozrywka, relacje rodzinne, troska o zdrowie, poszukiwanie sensu życia. Podjęta zostanie refleksja nad światem przeżywanym różnych kontekstów życia jednostki. Zostanie przekazana wiedza dotycząca podstawowych kategorii antropologicznych związanych z przeżywaniem świata społecznego oraz podmiotowych aspektów kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W02 - Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

Opisuje otaczającą go kulturę za pomocą kategorii antropologicznych

KU2_W06 - Zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia.

Opisuje otaczającą kulturę w sposób krytyczny i refleksyjny

KU2_U04 - Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

Analizuje w sposób krytyczny i zrozumiały dostrzeżona zjawiska codziennego doświadczenia

KU2_U05 -Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

Rozwija krytyczne postrzeganie własnego codziennego doświadczenia oraz innych ludzi

2,5 pkt. ECTS: 70 godzin

udział w zajęciach – 30 godzin

przygotowanie do zajęć – 30 godzin

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Przygotowanie lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac033fb8c385a48de87954cabac1d9add%40thread.tacv2/conversations?groupId=64029d69-f2f8-4554-9599-3b1b7b6f54ab&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.