Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie pisma ludzkości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-2-PismaLudz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie pisma ludzkości
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a92d097ef35944665979214514b8d9a2f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=84e2fba1-c66c-491a-b156-9731bc32c51f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

KU2_W11

KU2_W12

KU2_U07

KU2_K07

KU2_K08Skrócony opis:

Wielkie pisma ludzkości to wykład obowiązkowy dla studentów II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo, prowadzony przez wielu specjalistów i badaczy różnych tradycji i kultur. Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom tematyki, znaczenia, siły oddziaływania ksiąg świętych, pozostających wciąż w wielu kulturach źródłem wiedzy o Bogu i człowieku, normach moralnych, warunkach życia społecznego.

Pełny opis:

Wielkie pisma ludzkości to wykład skorelowany z programem nauczania studiów kulturoznawczych drugiego stopnia, łączący się z nurtem badań międzykulturowych prowadzonych na UKSW. Badania te podejmują kluczowe dla współczesnej humanistyki zagadnienia, służą rozpoznawaniu wartości odmiennych tradycji i kultur oraz służą otwieraniu się na ich wielką różnorodność i bogactwo. Wykład, prowadzony przez znawców kultur (arabskiej, żydowskiej, indyjskiej, chińskiej) naświetla rangę wielkich pism ludzkości, poszerza wiedzę na ich temat, objaśnia sposób ich oddziaływania na współczesne społeczeństwa, pozwala lepiej zrozumieć odległe, często traktowane jako obce kultury i tworzące je wspólnoty.

Literatura:

Cook M., Koran, tłum. K. Pachniak, Prószyńscy i S-ka, Warszawa 2001.

Cook M., Mahomet, tłum. B. R. Zagórski, Prószyńscy i S-ka, Warszawa 1999.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 2002, t. I.

Encyclopaedia of the Qur’an, Jane Dammen McAuliffe (red.), t. I-V, Brill, Leiden 2001. Kościelniak K., Tematyczna konkordancja do Koranu, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2006.

Koran, tłum. Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986.

Schacht J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence, The Clarendon Press, Oxford, 1967.

Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu, Jan Mirza Tarak Buczacki, nakładem Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa 1858.

Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001, s. 43-55, 78-91, 164-176, 190-202, 217-230, 332-345.

J. Clements, Konfucjusz: biografia, Erica, Warszawa 2007.

K. Gawlikowski, „Jednostka i władza w cywilizacji wschodnioazjatyckiej”, w: Korea,doświadczenia i perspektywy, pod redakcją K. Gawlikowskiego i E. Potockiej,Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2001, s. 15-71.

Konfucjański model państwa w Chinach, ISP PAN, Warszawa 2009.

„Religijność chińska – uwagi o innej cywilizacji”, Azja – Pacyfik, t. 6/2004, str. 7- 67.

M. Granet, Cywilizacja chińska, PIW, Warszawa 1995.

R. E. Nisbett, Geografia myślenia: dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, Smak Słowa, Sopot 2008.

B. I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, Wyd. UJ, Kraków 2009.

Tu Wei-ming, „Humanizm konfucjański a demokracja”, w: Krzysztof Michalski red., Europa a społeczeństwo obywatelskie, Znak – Fundacja Batorego, Kraków – Warszawa 1994, s. 201-221.

Xinzhong Yao, Konfucjanizm – wprowadzenie, Wyd. UJ, Kraków 2009.

Theodore de Bary, Irene Bloom, (compiled), Sources of Chinese Tradition, vol. I-II,Columbia University Press, NY 1999.

Daniel A. Bell, Hahm Chaibong, eds, Confucianism for Modern World, Cambridge University Press 2003, zwłaszcza studia: Introduction, str. 1-30; Mutual Help and Democracy in Korea, 90-123; A Pragmatcs Understanding of Confucian Democracy, 124-160.

John Makeham, New Confucianism: A Critical Examination, Palgrave, NY, 2003.

Antologia literatury chińskiej, red. Witold Jabłoński, PWN, Warszawa 1956, s. 5-133.

Zhuangzi - Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu, przekł. Marcin Jacoby, Iskry, Warszawa 2009 (księga taoistyczna z krytykami konfucjanizmu).

Dialogi konfucjańskie, przekł. Krystyna Czyżewska-Madajewicz i inni,

Ossolineum, Wrocław 1976.

I cing, księga Przemian, przekł. i komentarze Richard Wilhelm, Latwiec, Warszawa 1995.

Księga pieśni, przekł. Marzenna Szlenk-Iliewa, Wyd. Alfa, warszawa 1995.

Mencjusz i Xunzi o dobrym władcy, mędrcach i naturze ludzkiej, wybór i przekład Małgorzata Religa, Dialog, Warszawa 1999.

Filozofia Wschodu, Wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 (cz. II, s. 317-356).

Chan, Wing-tsit, A Sourcebook in Chinese Philosophy, Princeton University Press, 1963.

Cofucian Canon http://www.sacred-texts.com/cfu/index.htm

Dialogi konfucjańskie, tłum. M. Künstler, K. Czyżewska-Madajewicz, Z. Tłumski, Wrocław 1976.

"Wielkie księgi ludzkości," pod red. Anny Czajki, w oprac. Magdaleny Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W11

Ma uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości.

KU2_W12

Zna chrześcijański i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej, w tym podstawy języka łacińskiego, oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej.

KU2_U07

Posiada umiejętność wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości i międzykulturowości.

KU2_K07

Ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego.

KU_K08

ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Punkty ECTS:

- obecność na wykładzie - 30h

- czytanie literatury przedmiotu - 20h

- konsultacje - 15h

- przygotowanie do egzaminu - 35h

100:25 = 4 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody stosowane przez prowadzących to metody podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

Wykład Wielkie pisma ludzkości kończy się zaliczeniem na ocenę. Prowadzący opracowują test wyboru. Podstawowym źródłem wiedzy dla studentów (mającym charakter podręcznikowy) jest publikacja "Wielkie księgi ludzkości," pod red. Anny Czajki, w oprac. Magdaleny Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2013.

KU2_W11

Na ocenę bdb (5) student ma uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości.

Na ocenę db (4) student jest dość dobrze zorientowany w wiedzy o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości.

Na ocenę dst (3) orientuje się w wiedzy o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości.

Na ocenę ndst (2) student nie ma żadnej wiedzy o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości.

KU2_W12

Na ocenę bdb (5) student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej, w tym podstawy języka łacińskiego, oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej.

Na ocenę db (4) ma dobrą orientację w wiedzy na temat chrześcijańskich i śródziemnomorskich źródeł kultury europejskiej, w tym podstaw języka łacińskiego, oraz najwybitniejszych arcydzieł kultury polskiej i światowej.

Na ocenę dst (3) orientuje się w wiedzy na temat chrześcijańskich i śródziemnomorskich źródeł kultury europejskiej, w tym podstaw języka łacińskiego, oraz najwybitniejszych arcydzieł kultury polskiej i światowej.

Na ocenę ndst (2) nie zna chrześcijańskich i śródziemnomorskich źródeł kultury europejskiej, w tym podstaw języka łacińskiego, oraz najwybitniejszych arcydzieł kultury polskiej i światowej.

KU2_U07

Na ocenę bdb (5) student posiada umiejętność wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości i międzykulturowości.

Na ocenę db (4) student posiada średnią umiejętność wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości i międzykulturowości.

Na ocenę dst (3) student posiada w zakresie podstawowym umiejętność wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości i międzykulturowości.

Na ocenę ndst (2) student nie posiada umiejętności wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości i międzykulturowości.

KU2_K07

Na ocenę bdb (5) student ma wysoko rozwiniętą świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego.

Na ocenę db (4) student ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego

Na ocenę dst (3) student ma nikłą świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego

Na ocenę ndst (2) student nie ma świadomości znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego

KU_K08

Na ocenę bdb (5) student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Na ocenę db (4) student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Na ocenę dst (3) student ma nikłą świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Na ocenę ndst(2) student nie ma świadomości własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a92d097ef35944665979214514b8d9a2f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=84e2fba1-c66c-491a-b156-9731bc32c51f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.