Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowa analiza dzieła filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-KAnDzFim
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowa analiza dzieła filmowego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1 W10

KU1 U10

KU1 K06

Skrócony opis:

W takcie zajęć będziemy analizować wybrane filmy posługując się kategoriami kulturoznawczymi

Pełny opis:

W takcie zajęć będziemy analizować wybrane filmy posługując się kategoriami kulturoznawczymi

1. obraz

2-3. gatunek

4. autor

5-6. fikcja - realizm

7-8 przestrzeń

9. reprodukcja

10-11. mit

12-13. inny

14-15. twarz

Literatura:

A. Helman, Obraz w: A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

A. Helman, Gatunek w: A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

A. Helman, Na tropach autora w: Kwartalnik Filmowy 29/2007

R. Syska, Thriller jako gatunek

B. Nicholls, Jak możemy zdefiniować film dokumentalny w: Kwartalnik Filmowy 75076/2011

E. Ostrowska, Przestrzeń filmowa, Kraków 2000

J. Campbell, Mit a świat współczesny w: J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 1994

S. Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, Warszawa 2014

W. Benjamian, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej w: W. Benjamian, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują esej będący analizą wybranego filmu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Marcin Zawiśliński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)