Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowa historia kina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-KuHisKin
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowa historia kina
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Michał Dondzik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Michał Dondzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Marcin Zawiśliński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ciągu piętnastu kolejnych zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami, trendami i twórcami w historii kina światowego, europejskiego i polskiego. Dowiedzą się, w jakich warunkach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych rozwijała się kinematografia światowa. Czym charakteryzowały się takie nurty w kinie światowym jak: włoski neorealizm, francuska nowa fala, czechosłowacka czy też polska szkoła filmowa i kino moralnego niepokoju, a także kino autorskie i amerykańskie w różnych okresach. Studenci zdobędą też wiedzę na temat najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali filmowych oraz najważniejszych polskich, europejskich i światowych instytucji filmowych.

Pełny opis:

1) Od pleografu do platformy streamingowej – najważniejsze wydarzenia w historii kina.

2) Od kina niemego do kina dźwiękowego – pierwsze trzy dekady w dziejach filmu. Początki przemysłu filmowego w Europie i Stanach Zjednoczonych.

3) Kino propagandowe lat 30. i 40. XX w. na przykładzie Niemiec i ZSRR.

4) Włoski neorealizm – geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

5) Polska szkoła filmowa jako przykład powojennego kina narodowego.

6) Kino francuskiej nowej fali oraz angielskich „młodych gniewnych” – geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

7) Czechosłowacka nowa fala - geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

8) Kino moralnego niepokoju – geneza, twórcy i ich najważniejsze dzieła.

9) Kino Nowego Hollywood i Kino Nowej Przygody - amerykańskie kino lat 70. i 80. XX w.

10) Filmy Krzysztofa Kieślowskiego - twórca osobny.

11) Europejskie kino autorskie - przykłady z różnych regionów Europy.

12) Największe i najważniejsze polskie produkcje filmowe po 1989 r.

13-14) Najważniejsze festiwale, nagrody i instytucje filmowe w Polsce i na świecie.

Literatura:

1) „Encyklopedia kina”, pod red. Tadeusza Lubelskiego, Kraków 2003.

2) „Kronika kinematografii polskiej 1895-2011”, Małgorzata Hendrykowska, Poznań 2012.

3) „Kronika filmu”, pod red. Mariana M. Michalika, Warszawa 1995.

4) „Historia kina polskiego”, pod red. Tadeusza Lubelskiego i Konrada J. Zarębskiego, Warszawa 2007.

5) „Odeon. Felietony filmowe”, Stanisław Janicki, Olszanica 2013.

6) „Polskie Oscary”, Bartosz Michalak, Warszawa 2000.

7) „Spacerownik. Łódź Filmowa”, Joanna Podolska, Jakub Wiewiórski, Łódź 2010.

8) „200 filmów tworzy historię najnowszą kina”, Jerzy Płażewski, Warszawa 1973.

9) „Historia filmu 1895-2005”, Jerzy Płażewski, Warszawa 2008.

10) „Poza ekranem. Kinematografia polska 1918-1991”, Edward Zajicek, Warszawa 1992.

11) „1000 filmów, które tworzą historię kina”, pod red. Piotra Kletowskiego, Bielsko-Biała 2020.

12) „Fabryka splendoru. Światowe festiwale filmowe”, Ewa Szponar, Warszawa 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)