Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Design w kulturze - promocja i percepcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-DesKult Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Design w kulturze - promocja i percepcja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c8c789aba754c058c1e52c8df783280%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7a4ef59-42e3-4d11-abc3-d8b15671832c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje zjawiska związane z promocją i percepcją

wzornictwa w kulturze takie jak reklama, środki wizualne, media społecznościowe, film.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c8c789aba754c058c1e52c8df783280%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7a4ef59-42e3-4d11-abc3-d8b15671832c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje zjawiska związane z promocją i percepcją

wzornictwa w kulturze. Student poznaje zjawiska percepcji kolorów oraz

układu w projektowaniu graficznym. Poruszone zostaną zagadnienia

spójności w budowaniu wizerunku za pomocą grafiki oraz 7 punktów odbioru

komunikatu. Kurs prezentuje również kwestie związane z promocją designu

3D w mediach społecznościowych oraz jego roli w kreowaniu wizerunku.

Omówione zostaną zagadnienia stylizacji za pomocą wzornictwa i jej

udział w komercjalizacji kultury wzornictwa. Przedmiot porusza globalnie

zagadnienia z kręgu kultury designu zarówno 2D jak i 3D. Za przykłady posłużą kanały social media, kampanie marketingowe i branding firm oraz pojawianie się wzornictwa w stylizacjach, sesjach zdjęciowych oraz filmach i serialach.

Literatura:

A. Benedikt, Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

J. P. Jones, Jak działa reklama? Gdańsk 2004.

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, Arkady: Warszawa 2015.

Irma Kozina, Polski Design, SBM: Katowice 2014.

UZUPEŁNIAJĄCO WE FRAGMENTACH

O. C. Ferrell, M. D. Hartline, Marketing Strategies, Mason 2008

D. Power, J. Jansson, Constructing brands from the outside? Brand channels, cyclical cluster and global circuits [w:] Brands and Branding Geographies, red. A. Pike, Chaltenham 2011, s. 158-162.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09 Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i

zasady postępowania zgodnie z obszarem badań teorii i krytyki designu

realizowanego w ramach modułu kształcenia.

KU2_U08 Potrafi samodzielnie planować i realizować proces

dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a

także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego

modułu kształcenia w zakresie wzornictwa

KU2_K05 Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych

podczas realizacji modułu design przy

planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej,

odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się

szeroko rozumianym interesem publicznym.

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach (3 nieobecności)

Zaliczenie ustne

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące promocji designu, ma uporządkowaną wiedzę; zna i rozumie mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące promocji designu, ma nieuporządkowaną wiedzę; zna i w większości rozumie mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury..

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu promocji designu, ma nieuporządkowaną wiedzę; pobieżnie zna i częściowo rozumie mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury..

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu promocji designu, brakuje mu podstaw by określić mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.