Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filmu polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-HisFil Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F-spec1_W05

F-spec1_W18

F-spec1_U03

F-spec1_K04

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii polskiego kina od jego początków do końca lat 90-tych. Zajmować się będziemy nurtami, kierunkami i szkołami, które kształtowały polskie kino.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będziemy przyglądać się nurtom, kierunkom i szkołom polskiego kina. Śledzić będziemy konteksty, które wpływały na kształt filmowych wypowiedzi. Twórczość poszczególnych autorów traktować będziemy z jednej strony jako twórczość autorską, a z drugiej będziemy zwracać uwagę na cechy wspólne, które wpływały na określony kształt wypowiedzi całych pokoleń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: zna na poziomie podstawowym terminologie nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu; zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztat krytyka filmowego

umiejętności: umie, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobyć informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej

kompetencje społeczne: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Izabela Tomczyk-Jarzyna
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Historia kina tom 1-4, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (rozdziały dotyczące kina polskiego)

"Kwartalnik Filmowy", 1997 nr 17 (wybrane artykuły)

"Kwartalnik Filmowy", 1997 nr 18 (wybrane artykuły)

"Kwartalnik Filmowy", 1998 nr 24 (wybrane artykuły)

"Kwartalnik Filmowy", 2007 nr 57-58 (wybrane artykuły)

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009 (wybrane rozdziały)

Artykuły i wykłady zamieszczone na stronie Akademii Polskiego Filmu

Prowadząca zamieszcza artykuły będące przedmiotem dyskusji na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

Student ma zaliczone zajęcia z propedeutyki wiedzy o filmie oraz analizę dzieła filmowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.