Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komparatystyka mediów artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-MedArt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka mediów artystycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U16

KU1_K11

Skrócony opis:

Konwersatorium przygotowuje studenta do intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych w perspektywie porównawczej i kontekstowej.

Pełny opis:

Konwersatorium przygotowuje studenta do intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych w perspektywie porównawczej i kontekstowej. Student po zakończeniu konwersatorium potrafi:

• definiować podstawowe kategorie komparatystyki w kontekście mediów drugiego stopnia – literatury i malarstwa;

• wskazywać kryteria opisu relacji słowo/obraz;

• wyjaśniać zakres, istotę i kategorie badań komparatystycznych;

• analizować przekazy intermedialne w kontekście kultury XX wieku;

• formułować wnioski dotyczące przemian kulturowych ikonosfery i logosfery;

• oceniać zaistniałe zmiany w ramach systemów komunikacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

MK-spec1_W04 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie wiedzy KU1_W17) - posiada uporządkowaną wiedzę o podstawowych tworzywach przekazów medialnych (słowo, obraz, dźwięk) oraz specyficznych dla nich sposobach generowania znaczeń i doznań estetycznych, umożliwiającą analizę porównawczą komunikatów reprezentujących różne media;

MK-spec1_U02 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie umiejętności KU1_U16) - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do działań praktycznych i analityczno-interpretacyjnych w wybranej sferze działalności kulturalnej związanej z przekazami medialnymi i szeroko pojętymi mediami (także artystycznymi);

MK-spec1_K01 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie kompetencji społecznych KU1_K11) - ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy o mediach, rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym przez korzystanie z różnorodnych mediów (także artystycznych) i różnych obiegów kultury.

ECTS - 2 punkty

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie - 15 godz.

przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę - 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu mediów analogowych artystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Agnieszka Wnuk
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga, Agnieszka Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu mediów analogowych artystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.