Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy teatru animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-PodTeAn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teatru animacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności stworzenia prostej lalki teatralnej

- Podstawy animacji

- Pobudzanie nieograniczonej wyobraźni teatralnej

- Przygotowanie krótkiego pokazu zespołowego

Pełny opis:

OPis

Podczas zajęć spróbujemy znaleźć odpowiedź na następujące pytania

- czy lalka to przedmiot, czy osoba ?

- czy lalka to tylko "kukiełka" ?

- ile jest rodzajów lalek ?

- czym jest animacja ?

- czy lalkarz to aktor, czy tylko animator ?

- jak stworzyć spektakl zespołowy ?

- jak pracuje zawodowy teatr - spektakle, pracownie, kulisy ?

Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w czasie naszych praktycznych zajęć na Uczelni oraz wizyt w warszawskim teatrze "Lalka"

Literatura:

ogólna literatura teatru

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Podstawowa wiedza o teatrze formy plastycznej

Pobudzenie wyobraźni teatralnej

Umiejętność stworzenia prostej lalki teatralnej

Umiejętność animacji formy plastycznej

Wykonanie prostego pokazu animacji

Umiejętność współpracy w sferze teatru

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w przygodzie teatralnej

Zajęcia -prowadzone są wformie zdalnej, synchronicznej na paltformie MSTeams

WH-KU-SP-I-3-PodTeAn_2020/21_Z_KON_GR1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)