Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-KmKulXIXw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c339d449b3a4c45a53b5860941f0c63%40thread.tacv2/conversations?groupId=d41abb53-fb8a-4183-af35-9189d0adbc39&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W06

KU1_U05

KU1_K01

Skrócony opis:

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i ich znaczenia kulturowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych, pozwalającą mu na swobodne poruszanie się w obrębie kultury XIX wieku.

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce w odniesieniu do wieku XIX.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu historii kultury XIX wieku i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c339d449b3a4c45a53b5860941f0c63%40thread.tacv2/conversations?groupId=d41abb53-fb8a-4183-af35-9189d0adbc39&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość kultury XIX wieku na poziomie licealnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.