Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-KoKulXIXc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae54e112fb8f544648e538991916d3f98%40thread.tacv2/conversations?groupId=91bab64f-97ba-44c5-9a59-92ce7ab8e7eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W06

KU1_W10

KU1_U02

KU1_U03

KU1_K08

Skrócony opis:

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę

okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie

podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na

kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i

ich znaczenia kulturowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową terminologię i metodologię z zakresu komunikacji kulturowej XIX wieku

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu chronologii rozwoju kultury w wieku XIX

Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych, powstałych w wieku XIX, zna wybrane tradycje interpretacyjne i szkoły badawcze.

Student umie dokonać krytycznej analizy jakości źródła informacji, wykorzystywanej w interpretacji tekstów kultury XIX wieku oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę pozyskanych informacji.

Student samodzielnie formułuje problem badawczy w odniesieniu do historii kultury XIX wieku, oraz decyduje o doborze metod i narzędzi badawczych w zakresie kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

Student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae54e112fb8f544648e538991916d3f98%40thread.tacv2/conversations?groupId=91bab64f-97ba-44c5-9a59-92ce7ab8e7eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.