Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy muzykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-PodsMuz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy muzykologii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze muzycznej, jak również kształtowanie wrażliwości estetycznej. Celem ćwiczeń jest systematyzacja wiedzy na temat elementarnych kwestii z zakresu muzyki, szczególnie instrumentologii i estetyki muzycznej.

Pełny opis:

zakres tematyczny zajęć:

1. Chordofony

2. Aerofony drewniane

3. Aerofony blaszane

4. Idiofony i membranofony

5. Muzyka niebios i piekieł

6. Orkiestra anielska

7. Na czym grała św. Cecylia?

8. Podstawowe instynkty - bęben

9. Zadanie dla kobiet - harfa

10. Zadanie dla mężczyzn - fortepian

11. Dziadostwo stosowane – lira

12. Seksowny instrument - saksofon

13. Uśmiech teściowej - akordeon

14. Kompletny obciach - mandolina

15. Echo rasizmu – banjo

Literatura:

Kazimierz Sikorski, Instrumentoznawstwo (dowolne wydanie)

Curt Sachs, Historia instrumentów muzycznych (wybrane rozdziały)

Bohdan Muchenberg, Pogadanki o muzyce

Fr. Wesołowski, Zasady muzyki

notatki z zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu ćwiczeń student zna teoretyczne podstawy funkcjonowania orkiestry symfonicznej, w mniejszym stopniu innych typów zespołów instrumentalnych, potrafi zinterpretować nowożytne dzieła sztuk plastycznych zawierające sceny muzyczne, jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym, a także do dyskusji mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej w lokalnym środowisku społecznym.

KU1_W05 Zna podstawowe pojęcia teorii kultury muzycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę sztuki muzycznej oraz pracy muzyka zawodowego.

KU1_U04 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

KU1_K03Jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym, a także do przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej motywowanej troską o lokalne środowisko społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy z podanym przedziałem punktowym dla każdej oceny od ndst do bdb

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Monika Szulc, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Szulc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Czesław Grajewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze muzycznej, jak również kształtowanie wrażliwości estetycznej. Celem ćwiczeń jest systematyzacja wiedzy na temat elementarnych kwestii z zakresu muzyki, szczególnie instrumentologii i estetyki muzycznej.

Pełny opis:

zakres tematyczny zajęć:

1. Chordofony

2. Aerofony drewniane

3. Aerofony blaszane

4. Idiofony i membranofony

5. Muzyka niebios i piekieł

6. Orkiestra anielska

7. Na czym grała św. Cecylia?

8. Podstawowe instynkty - bęben

9. Zadanie dla kobiet - harfa

10. Zadanie dla mężczyzn - fortepian

11. Dziadostwo stosowane – lira

12. Seksowny instrument - saksofon

13. Uśmiech teściowej - akordeon

14. Kompletny obciach - mandolina

15. Echo rasizmu – banjo

Literatura:

Kazimierz Sikorski, Instrumentoznawstwo (dowolne wydanie)

Curt Sachs, Historia instrumentów muzycznych (wybrane rozdziały)

Bohdan Muchenberg, Pogadanki o muzyce

Fr. Wesołowski, Zasady muzyki

notatki z zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)