Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja imprez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-OrgImp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja imprez
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1440c3d85d4c4728857a760e7f8fd496%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d27c801-5fe9-4bc7-996c-a34df2b3a4b4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Wiedza

KU2_W04


Umiejętności

KU2_U07


Kompetencje społeczne

KU2_K03

KU1_K04


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza procesu przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz podstawowych zagadnień organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z produkcją tego rodzaju wydarzeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza procesu przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz podstawowych zagadnień organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z produkcją tego rodzaju wydarzeń.

Omawiane zagadnienia zostaną usystematyzowane z uwzględnieniem skali organizacyjnej wydarzeń kulturalnych, specyfiki instytucji organizującej dane przedsięwzięcie oraz tematyki i celów towarzyszących realizacji wydarzenia.

W ramach przedmiotu zostaną przeanalizowane poszczególne elementy procesu organizacji imprezy kulturalnej obejmujące proces przygotowawczy, etap bezpośredniej realizacji oraz etap ewaluacji, rozliczenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Zostaną także przeanalizowane czynniki zakłócające sprawną realizację procesów organizacyjnych.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

1. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński, Warszawa, 2015;

2. Logistyka w bezpieczeństwie, Andrzej Szymonik, Warszawa, 2011;

3. Inteligentna organizacja - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku, red. Hanna Godlewska-Majkowska, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS 2.

Przygotowanie projektu na zaliczenie - 1 ECTS.

Obecność i aktywność na zajęciach 1 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7cd99de01b6d497894768106370a1854%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=bc267a38-77ab-4dc3-9ce1-caa7efbe42d9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Ocena niedostateczna:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczna.

Ocena dostateczna:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych,

- student jest obecny na zajęciach.

Ocena dobra:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych, jest w stanie przeanalizować je w odniesieniu do aspektów praktycznych związanych z przygotowaniem konkretnych przedsięwzięć,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz profesjonalnie omówić prezentowaną w pracy zaliczeniowej tematykę,

- student bierze aktywny udział w zajęciach, uczestnicząc w dyskusji i ustosunkowując się do omawianych zagadnień,

- student pracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych.

Ocena bardzo dobra:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych, jest w stanie przeanalizować je w odniesieniu do aspektów praktycznych związanych z przygotowaniem konkretnych przedsięwzięć, potrafi zaprezentować własne przemyślenia, opinie i doświadczenia dotyczące prezentowanego zakresu tematycznego,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz profesjonalnie omówić prezentowaną w pracy zaliczeniowej tematykę w sposób spójny, efektowny i przekonujący do omawianych zagadnień,

- student bierze aktywny udział w zajęciach, uczestnicząc w dyskusji, wyraża własne opinie, argumentuje, formułuje własne wnioski,

- student pracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, kieruje pracą zespołu i prezentuje wyniki.

Ocena końcowa:

1. praca zaliczeniowa,

2. obecność na zajęciach na platformie e-learningowej.

3. Aktywność na zajęciach na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Bogumiła Sulich, Marcin Zawiśliński
Prowadzący grup: Marcin Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kama Pawlicka, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.