Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dialogu i polilogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-PodDial
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dialogu i polilogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W05


KU2_W06


KU2_U05


KU2_K02pisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone pogłębieniu problematyki dialogu, poszerzonego w polilog. Traktują o myśleniu międzykulturowym, braterstwie i solidarności społecznej i opartej na nich oraz na wrażliwości ekologicznej "innej" (encyklica Fratelli tutti) logice działań. Traktują o przekładach i ich historii. Przedstawiają postaci międzykulturowe, poszerzające i wzbogacające horyzonty sensu wspólnot. Podejmują problematykę aktualną, m.in. relacji z Chinami.

Literatura:

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemz porozumienia międzykulturowego i międzyreligijnego, Warszawa 2020.

Agnieszka Kozyra, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 2007.

"Polylog. Zeitschrift fuer interkulturelles Philosophieren" (Wien), online: http://www.polylog.net/start, wersja niemiecka i angielska

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)