Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-SemMag
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8c21b6afa0634785859f281d68f47412%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9762b0ce-9df3-49f6-a51a-60d4f7923a3d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom:

1/ zarządzaniu instytucjom kultury

2/ przemysłom kultury

3/ w szczególności rynkowi teatralnemu

4/ budowaniu wizerunku

5/ funkcjonowaniu instytucji kultury

6/ szeroko pojętemu tematowi teatru współczesnemu

W ramach tego seminarium powstają prace empiryczne, to znaczy takie, które oparte są na samodzielnie przeprowadzanym badaniu lub analizie tekstów.

Literatura:

Indywidualna w zależności od tematu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

„Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

Przygotowanie pracy magisterskiej: wybór zagadnienia, wybór tematu, rozdział 1, rozdział 2 i 3, cała praca.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)