Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja obiektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-M-I-2-DokObj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja obiektów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KRRSz-spec1_W04

KRRSz-spec1_U02

KRRSz-spec1_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta umiejętności przygotowania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego). W związku z tym studenci zapoznają się z właściwą terminologią stosowaną przy katalogowym opisie dzieł sztuki i tworzeniu kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych.

Pełny opis:

Na zajęciach, odbywających się za pośrednictwem platformy MS Teams, studentki mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia dokumentacji wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

-K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

-M. Gradowski, Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie - spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

-Ch. Zieliński, Sztuka sakralna: co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji domu Bożego. Podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych, Poznań-Warszawa-Lublin 1960.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Studentka ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw.

Umiejętności:

Studentka potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, a także oceniać stan zachowania artefaktów oraz przygotowywać wystawy.

Kompetencje:

Studentka ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej.

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

samodzielna lektura: 35-45 godz.

przygotowanie karty wybranego obiektu: 35-45 godz.

suma godzin: 120 [120/100(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), stworzenie karty wybranego obiektu i poprawne wykonywanie na platformie Moodle zadań kończących spotkania. Za każde zadanie studentka będzie otrzymywała określoną ilość punktów. Zebrane punkty będą przekładały się na ocenę końcową zajęć. Konsekwencją nieobecności studentki na ćwiczeniach będzie mniejsza liczba zdobytych punktów a tym samym niższa ocena końcowa.

Przyjęta punktacja na ocenę końcową:

bardzo dobra - powyżej 90-100%

dobra plus - powyżej 80-90%

dobra - powyżej 70-80%

dostateczna plus - powyżej 60-70%

dostateczna - 60-50%

niedostateczna - poniżej 50%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ccb180a90c848faa1c6d9e6e0781e1c%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e83c655-3ca1-48dc-bf04-58b07293d0bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta umiejętności przygotowania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego). W związku z tym studenci zapoznają się z właściwą terminologią stosowaną przy katalogowym opisie dzieł sztuki i tworzeniu kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych.

Pełny opis:

Na zajęciach, odbywających się za pośrednictwem platformy MS Teams, studentki mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia dokumentacji wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

-K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

-M. Gradowski, Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie - spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

-Ch. Zieliński, Sztuka sakralna: co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji domu Bożego. Podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych, Poznań-Warszawa-Lublin 1960.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.