Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreowanie marki na rynku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreowanie marki galerii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-SP-I-3-KrMar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreowanie marki na rynku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreowanie marki galerii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a76ce9bfd3bf141cd83ef2e4572144f14%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f1efb32-ac21-484e-a5a5-4c5deac9fe9e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W02; W09; W13


U02; U03; U04; U05; U16


K01; K06; K07


Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami i mechanizmami wpływającymi na kreowanie marki na rynku sztuki, wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami i mechanizmami wpływającymi na kreowanie marki na rynku sztuki, wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza.

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawową terminologią. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki Polsce. Poznają specjalistyczną terminologię. Zdobędą wiedzę na temat tego jak szukać informacji o wartości rynkowej dzieł sztuki. Poznają zasady działania stacjonarnych i wirtualnych domów aukcyjnych.

Literatura:

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Koll J., Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001.

Rynek sztuki w Polsce. Raport artinfo.pl 2019, Warszawa 2019.

Rynek sztuki w Polsce. Raport artinfo.pl 2020, Warszawa 2020.

Szymańska-Palaczyk A., Marka artystyczna jako fenomen społeczny. Tworzenie, zróżnicowanie i role marek artystycznych we współczesnej Polsce. Raport z badań, Poznań 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy:

Student zna podstawową terminologię.

Student zna i rozumie zastosowania nowych technologii.

Student zna mechanizmy wpływające na kreowanie marki, marszanda, antykwariusza, galerii w Polsce.

Efekty umiejętności:

Student potrafi samodzielnie sformułować i analizować problemy badawcze samodzielnie wyszukiwać literaturę specjalistyczną, potrafi sprawdzać aktualne i archiwalne notowania aukcyjne dzieł sztuki.

Student potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami informatycznymi (ITC).

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować w praktyce właściwą terminologię.

Student posiada umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi.

Student potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Efekty kompetencji społecznych:

Student rozumie potrzebę konieczności ciągłego samokształcenia oraz konsultacji z ekspertami.

Student jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranej ścieżki kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda e-learningowa na MS Teams, platforma Modle. Efekty kształcenia będą weryfikowane poprzez przygotowane przez studentów referaty na zajęcia, pisemne prace zaliczeniowe oraz zaliczenie ustne na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Marcin Markowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a76ce9bfd3bf141cd83ef2e4572144f14%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f1efb32-ac21-484e-a5a5-4c5deac9fe9e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami i mechanizmami wpływającymi na kreowanie marki na rynku sztuki, wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami i mechanizmami wpływającymi na kreowanie marki na rynku sztuki, wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza.

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawową terminologią. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki Polsce. Poznają specjalistyczną terminologię. Zdobędą wiedzę na temat tego jak szukać informacji o wartości rynkowej dzieł sztuki. Poznają zasady działania stacjonarnych i wirtualnych domów aukcyjnych.

Literatura:

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Koll J., Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001.

Rynek sztuki w Polsce. Raport artinfo.pl 2019, Warszawa 2019.

Rynek sztuki w Polsce. Raport artinfo.pl 2020, Warszawa 2020.

Szymańska-Palaczyk A., Marka artystyczna jako fenomen społeczny. Tworzenie, zróżnicowanie i role marek artystycznych we współczesnej Polsce. Raport z badań, Poznań 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.