Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-M-I-3-PrPolKul Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KRRSz-spec1_W03

KRRSz-spec1_U01

KRRSz-spec1_K01


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Literatura:

W. Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2005.

M.Leszczyński, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa „Być i mieć” człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Lublin 2006, s. 155-171; Zob. także wydanie poprawione, Tenże, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, „Muzealnictwo” 49 (2008), s. 79-88.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KRRSz-spec1_W03

Ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

KRRSz-spec1_U01 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda

KRRSz-spec1_K01Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningową. Zaliczenie ustne.

Oceny:

bdb - regularne uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, bardzo dobra znajomość dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

db - uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, dobra znajomość dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

dst - uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, znajomość wybranych dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

ndst - niespełnianie kryteriów przewidzianych w systemie oceniania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Literatura:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Wymagania wstępne:

Studenci, powinni umieć wymienić najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony dóbr kultury i muzealnictwa. W dalszej kolejności powinni poznać szczegółowiej każdy z dokumentów i wiedzieć, jakie zasadnicze problemy w nich uwzględniono , by zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku dzieł sztuki i placówek muzealnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.