Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy technologii chemicznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-422 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii chemicznej II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe0eafb6aa3c42fc8508f9d1f0b97ae7%40thread.tacv2/conversations?groupId=23e54d39-c342-432d-a012-30b5c4051790&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia 2 stopnia CH1_W04, W15; CH1_U01-U02; CH1_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń stechiometrycznych, termodynamicznych i bilansowych. Umiejętność budowania schematów technologicznych zgodnie z zasadami technologicznymi. Posługiwanie się wiedzą chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej.

Zajęcia składają się z dwóch części: (1) bilanse i obliczenia technologiczne (obecność studentów obowiązkowa) oraz (2) wybrane procesy technologii związków nieorganicznych).

Wymagania wstępne: zaliczony wykład z Podstaw technologii chemicznej I (WM-NS-323)

Pełny opis:

Odczytywanie schematów technologicznych.

Podstawowe obliczenia w technologii (bilanse materiałowe i cieplne) - podstawy.

Przykłady obliczeń technologicznych:

- Zgazowanie paliwa stałego,

- Wypalanie wapna,

- Węzły syntezy amoniaku,

- Produkcja trójtlenku siarki,

- Wieże absorpcyjne w produkcji stężonego kwasu siarkowego i dymiącego kwasu siarkowego,

- Produkcja kwasu benzenosulfonowego,

- Bilanse produkcji kwasu fosforowego,

- Produkcja dwusiarczku węgla,

- Produkcja chlorometanu.

Produkcja metanolu, tlenku etylenu, chlorku winylu i cykloheksanu.

Literatura:

1.K. Szmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk - "Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004.

2.Praca zbiorowa pod red. K. Schmidt-Szałowskiego - "Podstawy technologii chemicznej. Bilanse procesów technologicznych", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.

3. J. Molenda, "Technologia chemiczna", WSiP, 1997.

4. K. Schmidt-Szałowski, K. Krawczyk, J. Petryk, J. Sentek - "Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym", PWN, 2018.

Teksty zadań, materiały z ćwiczeń oraz materiał wykładowy przesyłany studentom w sposób elektroniczny za pomocą platformy MS Teams.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą w syntezie organicznej

prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków organicznych

wykonuje bilans masy i ciepła dla prostego procesu technologicznego

rozwiązuje podstawowe zadania związane z otrzymywaniem wybranych związków chemicznych

jest świadomy znaczenia chemii we współczesnej cywilizacji i jest w stanie uzasadnić to osobom trzecim

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący zarówno materiał ćwiczeniowy (jedno zadanie dla studenta) oraz materiał wykładowy przeprowadzany on-line za pomocą platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.