Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-427 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium chemiczne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia 2 stopnia:CH2_W01; CH2_U02; CH2_U03; CH2_U14; CH2_U15; CH2_U17; CH2_K07; CH2_W14

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

- ćwiczenie umiejętności krytycznego czytania obcojęzycznych tekstów naukowych

- doskonalenie technik przekazywania wiedzy

- opanowanie technik wystąpień publicznych

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Studenci wybierają związane z chemią teksty anglojęzyczne spośród pism naukowych lub popularnonaukowych. Po zapoznaniu się z ich treścią (praca domowa), przedstawiają ją w postaci komunikatu audytorium składającego się ze studentów i prowadzącego zajęcia. Potem odpowiadają na stawiane z sali pytania związane z referowanym tematem.

Metody oceny:

Zarówno zawartość merytoryczna komunikatu, jak i forma jego przedstawienia oceniane są na bieżąco przez audytorium i prowadzącego. Do zaliczenia seminarium potrzebne są cztery udane wystąpienia.

Literatura:

Dostarczana uczestnikom przez prowadzącego zajęcia lub samodzielnie wybierana przez uczestników

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student przedstawia w formie prezentacji wybrane zagadnienie, omawiając wybraną przez siebie literaturę

Student odpowiada na pytania w dyskusji po prezentacji

Student ocenia krytycznie (w formie pisemnej) wystąpienia kolegów

Metody i kryteria oceniania:

Brane pod uwagę trzy kryteria:

- dobór i przygotowanie materiału

- sposób prezentacji

- udział w dyskusji

Studenci zobligowani są także do oceny prezentacji kolegów (anonimowo, na piśmie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Waluk
Prowadzący grup: Jacek Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- ćwiczenie umiejętności krytycznego czytania obcojęzycznych tekstów naukowych

- doskonalenie technik przekazywania wiedzy

- opanowanie technik wystąpień publicznych

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego

Pełny opis:

Studenci wybierają związane z chemią teksty anglojęzyczne spośród pism naukowych lub popularnonaukowych. Po zapoznaniu się z ich treścią (praca domowa), przedstawiają ją w postaci komunikatu audytorium składającego się ze studentów i prowadzącego zajęcia. Potem odpowiadają na stawiane z sali pytania związane z referowanym tematem.

Literatura:

Dostarczana uczestnikom przez prowadzącego zajęcia lub samodzielnie wybierana przez uczestników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Waluk
Prowadzący grup: Jacek Waluk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad25f728eec2f4a0f9667435e2064ee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ce57390-0c03-455d-9755-d81f74d5b6f1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- ćwiczenie umiejętności krytycznego czytania obcojęzycznych tekstów naukowych

- doskonalenie technik przekazywania wiedzy

- opanowanie technik wystąpień publicznych

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego

Pełny opis:

Studenci wybierają związane z chemią teksty anglojęzyczne spośród pism naukowych lub popularnonaukowych. Po zapoznaniu się z ich treścią (praca domowa), przedstawiają ją w postaci komunikatu audytorium składającego się ze studentów i prowadzącego zajęcia. Potem odpowiadają na stawiane z sali pytania związane z referowanym tematem.

Literatura:

Dostarczana uczestnikom przez prowadzącego zajęcia lub samodzielnie wybierana przez uczestników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Waluk
Prowadzący grup: Jacek Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.