Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-CHF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna III
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03; CH1_W10

CH1_W04

CH1_U01; CH1_U02

CH1_K02


Skrócony opis:

Srednio-zaawansowany wykład obowiązkowy, pt.: "Chemia fizyczna III" obejmuje zarówno podstawowe jak i aplikacyjne aspekty elektrochemii. Wśród aspektów podstawowych omawiane są zagadnienia joniki i elektrodyki. Do tych pierwszych należą, m.in. teorie roztworów elektrolitów i transportu jonów w roztworach elektrolitów, potencjały elektrodowe ogniw galwanicznych. Te drugie zagadnienia obejmują takie podstawowe pojęcia jak obwody zastępcze naczynek elektrochemicznych, etapy procesu elektrodowego, elektrody polaryzowalne i niepolaryzowalne, prąd graniczny i jego powiązanie z grubością warstwy dyfuzyjnej. Ponadto w skład tych zagadnień wchodzą zjawiska na granicy faz elektroda-roztwór elektrolitu oraz kinetyka i mechanizm procesów elektrodowych. Wśród aspektów aplikacyjnych elektrochemii omawiana jest elektroliza i elektrorafinacja metali, elektrosynteza organiczna i nieorganiczna, korozja metali i sposoby jej zapobiegania oraz elektrochemiczne źródła energii.

Pełny opis:

1. Definicje i ogólne pojęcia elektrochemii.

2. Podstawy joniki.

3. Teorie roztworów elektrolitów.

4. Transport w roztworach elektrolitów.

5. Potencjały elektrodowe ogniw galwanicznych.

6. Podstawy elektrodyki.

7. Pojęcia podstawowe elektrodyki (obwody zastępcze elektrod, etapy

procesu elektrodowego, elektrody polaryzowalne i niepolaryzowalne, prąd graniczny i jego powiązanie z grubością warstwy).

8. Zjawiska na granicy faz elektroda-roztwór elektrolitu.

9. Kinetyka procesów elektrodowych.

10. Mechanizm procesów elektrodowych.

11. Przegląd wybranych zastosowań elektrochemii.

12. Elektroliza i elektrorafinacja metali.

13. Elektrosynteza organiczna i nieorganiczna.

14. Korozja metali i sposoby jej zapobiegania.

15. Elektrochemiczne źródła energii w tym akumulatory i ogniwa suche oraz baterie słoneczne i ogniwa paliwowe.

Literatura:

1. Literatura podstawowa

1.1. A. Kisza, Elektrochemia, tom 1, Jonika, WNT, Warszawa 2000.

1.2. A. Kisza, Elektrochemia, tom 2, Elektrodyka, WNT, Warszawa 2001.

1.3. Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1963.

2. Literatura uzupełniająca

2.1. A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical methods, fundamentals and applications, Wiley, New York 2001

2.2. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa 1995.

2.3. J. O’M. Bockris, A. K. N. Reddy, M. Gambora-Aldeco, Modern Electrochemistry, vol. 2A, Fundamentals of Electrodics, Kluwer/Plenum Publishers, New York 2000.

2.4 J. O’M. Bockris, A. K. N. Reddy, Modern Electrochemistry, vol. 2B, Electrodics in Chemistry, Engineering, Biology, and Environmental Science,

Kluwer/Plenum Publishers, New York 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia.

EK1. Tłumaczy podstawy elektrochemii.

EK2. Wyjaśnia proces korozji.

EK3. Przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych.

EK4. Ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań.

EK5. Dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom.

Opis ECTS.

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 16 godz.

Przygotowanie do weryfikacji: 13 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 1 godz.

--------------------------------------------------

Razem: 50 godz., tj. 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy podstawy elektrochemii.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy podstawy elektrochemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą

ocenę.

Ocena 4. weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy podstawy elektrochemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą

ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy podstawy elektrochemii, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy podstawy elektrochemii, ale nie spełnia kryteriów na

wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy podstawy elektrochemii, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2. Egzamin pisemny.

Ocena 5. weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia proces korozji.

Ocena 4,5. weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia proces korozji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia proces korozji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

Ocena 3,5. weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia proces korozji, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia proces korozji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą

ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia proces korozji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że przewiduje zachowanie wybranych układów elektrochemicznych pod wpływem bodźców zewnętrznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ocenia przydatność wybranych działów elektrochemii do konkretnych zastosowań, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w

życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dostrzega rolę procesów elektrochemicznych w życiu człowieka i jest w stanie wytłumaczyć to innym osobom, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Dla ułatwienia oceniania, stosuje się następujące przybliżenie.

Maksymalna ocena z egzaminu: 100 punktów

Ocena 2: <40 punktów

Ocena 3: 40≤wynik<50

Ocena 3,5: 50≤wynik<60

Ocena 4: 60≤wynik<70

Ocena 4,5: 70≤wynik<80

Ocena 5: 80≤wynik≤100

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.