Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-F1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W02,


FIZ1_W02,


W03, W04,


CH1_U01,


FIZ1_U02, U03

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie podstaw kinematyki i dynamiki klasycznej.

Pełny opis:

1. Przedmiot i metody fizyki

2. Fizyka a inne nauki przyrodnicze

3. Wektory i skalary w fizyce

4. Pochodne, całki i równania różniczkowe

5. Kinematyka punktu materialnego

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Dynamika punktu materialnego

8. Dynamika układu punktów materialnych

9. Prawa Keplera

10. Transformacja Galileusza i Lorentza

11. Szczególna teoria względności

12. Mechanika relatywistyczna

13. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego

14. Mechanika płynów

15. Znaczenie mechaniki klasycznej

Literatura:

Literatura podstawowa

R. Resnick, D. Halliday, Fizyka Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

W. Moebs et al. (2018) Openstacks Katalyst Education

Polska, isbn 978-83-948838-1-2

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, tom 1, część 1, tom 2 cz. 2 (roz. 40, 41), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

B. M. Jaworski, A. A. Dietław, Fizyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (cz. I. Mechanika).

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki tom 1 (Mechanika), PWN, Warszawa 2005

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2010

K. Ernst, Fizyka sportu, PWN, Warszawa 2010

A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz, Zadania i problemy z fizyki. Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie V), Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną, grawitacją, drganiami i falami w ośrodkach sprężystych, hydromechaniką oraz akustyką

Rozwiązuje typowe zadania z mechaniki, ruchu drgającego i falowego oraz hydrodynamiki

uczestnictwo w zajęciach: 30 h

przygotowanie do zajęć: 20 h

przygotowanie do weryfikacji: 20 h

konsultacje z prowadzącym: 20 h

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie zagadnień mechaniki klasycznej oraz umiejętności rozwiązywania problemów, właściwych dla wykładu i ćwiczeń przewidzianych dla tego przedmiotu.

5.0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną,

4.5. weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną,

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną,

3.5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną

3.0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną

2.0 weryfikacja nie wykazuje, że objaśnia podstawowe aspekty fizyki klasycznej związane z mechaniką klasyczną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34929
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)