Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-F4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka IV
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ_W02, FIZ_W03, FIZ_W04, FIZ_W05, FIZ_W06, FIZ_W07

Skrócony opis:

Czwarta część Fizyki ogólnej dotycząca atomowej struktury materii.

Pełny opis:

1. Fotony jako cząstki światła

2. Elektrony i fale materii

3. Stacjonarne fale materii

4. Studnie potencjału

5. Podstawowe właściwości atomów

6. Okresowy układ pierwiastków

7. Właściwości elektryczne ciał stałych

8. Półprzewodniki

9. Właściwości jąder atomowych

10. Rozpady radioaktywne

11. Reakcje jądrowe

12. Energia jądrowa

13. Cząstki elementarne i ich klasyfikacja

14. Kwarkowy model cząstek elementarnych

15. Kosmologia i cząstki elementarne

Literatura:

1. Fizyka dla szkół wyższych, Tom III, Wyd. OpenStax(link do https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3)

Plik PDF: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Fizyka_dla_szko%C5%82_wyzszych_Tom_3_v3.37_img_high_quality.pdf

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom V, Wyd. PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i jądrowej oraz elementy fizyki ciała stałego

Rozumie istotę i specyfiką fizyki atomowej i jądrowej

Wie na czym polegają procesy zachodzące w atomach i jądrach atomowych

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 15 h

przygotowanie do weryfikacji: 22 h

konsultacje z prowadzącym: 3h

Razem 70h, 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć Zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i jądrowej oraz elementy

fizyki ciała stałego 5,0

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie Zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i jądrowej oraz elementy fizyki

ciała stałego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 4,5

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie Zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i jądrowej oraz elementy

fizyki ciała stałego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 4,0

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie Zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i

jądrowej oraz elementy fizyki ciała stałego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 3,5

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych Zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i jądrowej oraz

elementy fizyki ciała stałego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 3,0

weryfikacja nie wykazuje, że zna podstawowe pojęcia fizyki atomowej i jądrowej oraz elementy fizyki ciała stałego, ani że

spełnia kryteria na wyższą ocenę 2,0

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozumie istotę i specyfikę fizyki atomowej i jądrowej 5,0

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie rozumie istotę i specyfikę fizyki atomowej i jądrowej, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę 4,5

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie rozumie istotę i specyfikę fizyki atomowej i jądrowej, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę 4,0

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie Rozumie istotę i specyfikę fizyki atomowej i

jądrowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 3,5

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych Rozumie istotę i specyfikę fizyki atomowej i jądrowej, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę 3,0

weryfikacja nie wykazuje, że Rozumie istotę i specyfikę fizyki atomowej i jądrowej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę 2,0

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć Wie na czym polegają procesy zachodzące w atomach i jądrach

atomowych 5,0

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie Wie na czym polegają procesy zachodzące w atomach i jądrach

atomowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 4,5

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie Wie na czym polegają procesy zachodzące w atomach i jądrach

atomowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 4,0

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie Wie na czym polegają procesy zachodzące w

atomach i jądrach atomowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 3,5

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych Wie na czym polegają procesy zachodzące w atomach i

jądrach atomowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 3,0

weryfikacja nie wykazuje, że Wie na czym polegają procesy zachodzące w atomach i jądrach atomowych, ani że spełnia

kryteria na wyższą ocenę 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Czwarta część Fizyki ogólnej dotycząca atomowej struktury materii.

Pełny opis:

1. Fotony jako cząstki światła

2. Elektrony i fale materii

3. Stacjonarne fale materii

4. Studnie potencjału

5. Podstawowe właściwości atomów

6. Okresowy układ pierwiastków

7. Właściwości elektryczne ciał stałych

8. Półprzewodniki

9. Właściwości jąder atomowych

10. Rozpady radioaktywne

11. Reakcje jądrowe

12. Energia jądrowa

13. Cząstki elementarne i ich klasyfikacja

14. Kwarkowy model cząstek elementarnych

15. Kosmologia i cząstki elementarne

Literatura:

1. Fizyka dla szkół wyższych, Tom III, Wyd. OpenStax(link do https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3)

Plik PDF: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Fizyka_dla_szko%C5%82_wyzszych_Tom_3_v3.37_img_high_quality.pdf

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom V, Wyd. PWN

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z poprzednich działów Fizyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19947
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Czwarta część Fizyki ogólnej dotycząca atomowej struktury materii.

Pełny opis:

1. Fotony jako cząstki światła

2. Elektrony i fale materii

3. Stacjonarne fale materii

4. Studnie potencjału

5. Podstawowe właściwości atomów

6. Okresowy układ pierwiastków

7. Właściwości elektryczne ciał stałych

8. Półprzewodniki

9. Właściwości jąder atomowych

10. Rozpady radioaktywne

11. Reakcje jądrowe

12. Energia jądrowa

13. Cząstki elementarne i ich klasyfikacja

14. Kwarkowy model cząstek elementarnych

15. Kosmologia i cząstki elementarne

Literatura:

1. Fizyka dla szkół wyższych, Tom III, Wyd. OpenStax(link do https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3)

Plik PDF: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Fizyka_dla_szko%C5%82_wyzszych_Tom_3_v3.37_img_high_quality.pdf

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom V, Wyd. PWN

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z Fizyki I, II i III.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pęczkowski
Prowadzący grup: Paweł Pęczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.