Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radiochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-RCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiochemia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W21; CH1_U01; CH1_K02

Skrócony opis:

Podstawowy kurs chemii jądrowej i radiochemii oraz zastosowań preparatów zawierających pierwiastki promieniotwórcze.

Zawiera omówienie podstaw fizycznych, występowania i pochodzenia pierwiastków promieniotwórczych w naturze, wytwarzania izotopów, metod rozdzielania mieszanin izotopów. Szeregi promieniotwórcze, rodzaje promieniowania jądrowego i metody ich detekcji. Efekty chemiczne promieniowania jądrowego oraz wpływ wiązań chemicznych na właściwości jader atomowych.

Znakowanie izotopowe, izotopy promieniotwórcze w zastosowaniach biomedycznych.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna się od omówienia historii Wszechświata widzianej z punktu widzenia powstawania pierwiastków chemicznych. Następnie przejdziemy do wymienienia naturalnej promieniotwórczości w skorupie ziemskiej oraz zdefiniowania energii wiązania jądra atomowego, izotopów i ich względnej stabilności, przypomnienia podstawowej wiedzy o cząstkach elementarnych.

Kolejnym tematem jest rozpad promieniotwórczy, jego różne typy oraz rodzaje promieniowania towarzyszące tym przemianom. W związku z tym: sposoby detekcji promieniowania jądrowego, podstawowe typy urządzeń pomiarowych.

Następnie omówione będą reakcje jądrowe, przekroje czynne, mechanizmy oraz fuzja termojądrowa.

Omówienie chemicznych efektów reakcji jądrowych połączone zostanie z dyskusją efektów odwrotnych - pływu wiązań chemicznych na właściwości jader atomowych.

Obszernie omówione będą zagadnienia związane z wykorzystaniem energii jądrowej, reaktorów jądrowych, rodzajów paliwa stosowanego w reaktorach oraz odpadów promieniotwórczych, w tym sposoby obróbki odpadów i problemy związane z ich składowaniem.

Odrębnym zagadnieniem jest produkcja radionuklidów i związków 'znaczonych, sposoby rozdzielania i wybrane zastosowania, problematyka związana z datowaniem radiochemicznym.

Radionuklidy w analityce - analiza aktywacyjna.

Medycyna nuklearna, diagnostyka i terapia z użyciem radionuklidów i/lub promieniowania jądrowego.

Cykl zostanie zakończony omówieniem ekologicznych i zdrowotnych aspektów związanych z promieniowaniem jądrowym, w tym także metody dozymetryczne.

Literatura:

Karl Heinrich Lieser - Nuclear and Radiochemistry, Fundamentals and Applications, Wiley-VCH

oraz każdorazowo wskazywane źródła aktualnych wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.