Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia informatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-PI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia informatyczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNlZTkzOWEtYjA3Yy00ZTc3LTk3NDMtMzZlNmRlZmY1NjMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22c759c47b-f0ba-48f3-a0ba-7b99a16eab03%22%7d
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Struktura polipeptydów -

2 Struktura DNA

3. Rozpad promieniotwórczy

4. błądzenie przypadkowe swobodne.

5. błądzenie przypadkowe w potencjale harmonicznym

6. kinetyka chemiczna

7. Modle lLotki Volterry

8. Rozwiązywanie równań ruchu metodą Verlata

Pełny opis:

1. Uzyskiwanie modeli polipeptydów i uzyskiwanie informacji o ich strukturze, długości, wiązań, kątów i ułożeniu pierścieni aromatycznych względem siebie.

2. Uzyskiwanie informacji o strukturze DNA na podstawie położenia zasad komplementarnyc w łańcuchu.

3.Symulacja rozpadu promieniotwórczego i dopasowanie ogowiązującego go prawa.

4. Bładzenie przypadkowe w przestrzeni i na siatce kwadratowej jako model ruchów Browna.

5. Ruchy Browna w potencjale harmonicznym w 2D i zastosowanie do badania

ruchów Browna kulek magnetycznych uwiązanych do podłaża niciami DNA .

6. Metody numeryczne rozwiązywania równań kinetyki chemicznej

7. Model Lotki Volterry układu drapieżnik ofiara jako przykład kinetyki oscylujących reakcji.

8. Rozwiązywanie równań ruchu - metoda Verleta

Literatura:

Wikipedia, podstawowe hasła, poliipeptydy, Avogadro - molecular builder, pary zasad komplementarnych, wiązania wodorowe między zasadami komplementarnymi, struktura DNA, Rozpad promieniotwórczy, proces losowy,

rozkład dwumianowy, dopasowanie wzory do danych, regresja, ruchy Browna, błądzenie przypadkowe, Zalężność kwadratu promienia wodzącego cząstki od czasu, współczynnik samodyfuzji. Ruchy Browna cząstki w polu sił harmonicznych, kinetyka chemiczna, stałe szybkości reakcji, równania reakcja dyfuzja.metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. Model Lotki Volterry, metoda Verleta dla równań ruchu.

Wymagania wstępne:

Geometria analityczna w 3D, rachunek wektorowy, podstawowe pojęcia statystyce matematycznej, rachunek różniczkowy i całkowy, podstawy rozwiązywania równań różniczkowych.Znajomość Excela i jakiegoś prostego języka programowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.