Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemia materiałów I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-FMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia materiałów I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

X1A_W01 CH1_W16

X1A_U01-U03, U06, U08-U09 CH1_W16

X1A_K01, K04-K07 CH1_K02, K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: zapoznanie z chemicznymi podstawami nauki o materiałach

Wymagania wstępne: ukończony kurs chemii ogólnej, nieorganicznej oraz podstaw chemii organicznej

Pełny opis:

1. Struktura krystaliczna metali, luki w strukturach najgęstszego upakowania, defekty w kryształach realnych

1.1. najgęstsze upakowanie kul, symetria, luki

1.2. Przykłady struktur metali, zakres właściwości

1.3. Defekty sieci w kryształach rzeczywistych, wpływ na właściwości materiałów

2. Struktura realna metali i stopów

2.1. Monokryształy

2.2. Polikryształy,

3. Struktura stopów

3.1. Roztwory stałe

3.2. Fazy międzymetaliczne, wodorki

4. Wykresy równowag fazowych

4.1. Układ równowag fazowych - informacje podstawowe

4.2. Układ równowag Fe - C

4.3. Stopy Fe - C i ich struktura

4.4. Stopy

5. Szkła i materiały ceramiczne

5.1. Materiały ceramiczne i szkła otrzymywane bezpośrednio z materiałów mineralnych

5.2. Ogólna charakterystyka strukturalna krzemionki, krzemianów i glinokrzemianów

5.3. Szkła, sposoby wytwarzania i właściwości, w tym szkło na światłowody

5.4. Procesy zol-żel do niskotemperaturowego wytwarzania materiałów ceramicznych

5.5. Zeolity

5.6. Ceramiki nietlenkowe

5.6.1. Włókna węglowe

5.6.2. Węglik krzemu

5.6.3. Azotki krzemu i boru

5.6.4. Inne materiały ceramiczne

6. Podsumowanie, w tym zestawienie porównawcze właściwości metali i materiałów ceramicznych, sposoby ich łączenia.

Literatura:

Harry R. Allcock - Introduction to Materials Chemistry, Wiley&Sons, 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wylicza i opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle

porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących

do tych samych grup

jest świadomy fundamentalnej roli jaką odegrały różnorodne materiały w rozwoju ludzkiej

cywilizacji i jest w stanie podjąć rozmowę na ten temat oraz zauważa konieczność ciągłego

dokształcania się wynikającego z postępu cywilizacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN PISEMNY I USTNY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Szkła i ceramiki: krzemionka i krzemiany, glinokrzemiany - budowa i właściwości. Znaczenie w rolnictwie, środowisku i technologiach Nowoczesne szkła w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Ceramiki syntetyczne.

Materiały pólprzewodnikowe, technologie i wyroby krzemowe, półprzewodniki w mikroelektronice, modyfikacje chemiczne. Azotek galu.

Metale, technologie a środowisko. Przegląd właściwości różnych metali. Budowa metali, związki międzymetaliczne, wodór w metalach.

Polimery, zasady budowy, otrzymywanie i podstawowe właściwości. Zastosowania tworzyw polimerowych, przegląd. Polimery przewodzące. Włókna węglowe i grafen. Ciekłe kryształy.

Materiały hybrydowe, wprowadzenie. Nanomateriały.

Pełny opis:

1) Szkła i ceramiki: krzemionka i krzemiany, glinokrzemiany - budowa i właściwości. Materiały naturalne i syntetyczne.

2) Znaczenie materiałów krzemianowych w rolnictwie, środowisku i technologiach. Nowoczesne szkła w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym.

3) Metale, technologie a środowisko. Przegląd właściwości różnych metali.

4) Budowa metali, najgęstsze upakowanie kul. Związki międzymetaliczne, wodór w metalach, struktury intersticjalne.

5) Materiały pólprzewodnikowe, technologie i wyroby krzemowe, półprzewodniki w mikroelektronice.

6) Modyfikacje chemiczne CVD i fotolitografia. Azotek galu.

7) Polimery, zasady budowy, otrzymywanie i podstawowe właściwości.

8) Zastosowania tworzyw polimerowych, przegląd. Polimery przewodzące.

9) Polimery w środowisku.

10) Włókna węglowe i grafen. Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania.

11) Materiały ciekłokrystaliczne, zasady budowy i właściwości. Zastosowania praktyczne.

12) Materiały hydrydowe, kategorie, podstawowe właściwości i wykorzystanie w praktyce.

13) Nanomateriały. Podstawowe informacje o kategoriach materiałów niskowymiarowych oraz o rozwoju zastosowań.

14) Biomateriały, technologie specjalne.

15) trendy rozwojowe w technologii materiałów, perspektywy.

Literatura:

Harry Allcock, Introduction to materials Chemistry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.