Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemia materiałów II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E6-FMII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia materiałów II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

X1A_W01 CH1_W16

X1A_U01-U03, U06, U08-U09 CH1_W16

X1A_K01, K04-K07 CH1_K02, K06

X1A, U01-U03, U06-U10 CH_U01, U12, U13, U15

Pełny opis:

Adsorbenty krzemianowe i glinokrzemianowe.

Membrany w procesach odsalania wody.

Materiały ceramiczne: porcelana i pochodne.

Zagrożenia ekologiczne związane z hutnictwem metali.

Merchaniczna obróbka materiałów - efekty praktyczne.

Biomateriały.

Membrany przepuszczalne dla gazów: wodoru, tlenu i dwutlenku węgla.

Transport aktywny - zasady i przykłady.

Polimery przewodzące w ogniwach i akumulatorach.

Cząsteczki porowate - zastosowania.

Węgle aktywne - metody otrzymywania i właściwości

Dendrymery - budowa i zastosowania.

Tekstura materiałów - wpływ na cechy użytkowe.

Polimery syntetyczne w medycynie.

Cementy - chemia wytwarzania i procesów twardnienia

Literatura:

Harry R. Allcock - Introduction to Materials Chemistry, Wiley&Sons, 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle

porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup

przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów

jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka,

jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzY

Metody i kryteria oceniania:

samodzielne prezentacje na ocenę

egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.