Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy technologii chemicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E6-PTC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii chemicznej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa28ed5e24b61427fa546278ba438d5da%40thread.tacv2/conversations?groupId=a622874e-1453-4bfa-a87c-aa9dfbd77367&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03; W10; CH1_U01; CH1_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zrozumienie zasad, na których opierają się nowoczesne metody technologiczne stosowane w zakładach przemysłu chemicznego; poznanie wybranych procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego (głównie przemysłu nieorganicznego) dla zilustrowania najczęściej stosowanych sposobów organizowania procesów produkcyjnych oraz stosowania technologii przyjaznych środowisku.

Wymagania wstępne: zaliczone: Chemia fizyczna I (WM-NS-223 i Chemia fizyczna II (WM-NS-273)

Pełny opis:

Fizykochemiczne podstawy operacji technologicznych.

Zasady technologiczne.

Operacje i procesy jednostkowe.

Kataliza i katalizatory w technologii.

Reaktory chemiczne.

Podstawowe surowce przemysłu chemicznego - możliwości wykorzystania.

Przegląd ważniejszych technologii chemicznych:

- produkcja wapna palonego,

- produkcja amoniaku,

- produkcja kwasu azotowego,

- produkcja kwasu siarkowego,

- produkcja kwasu fosforowego,

- produkcja sody,

- przetwórstwo ropy naftowej w rafineriach.

Literatura:

Narzędzia główne

1.K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek - "Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.

2.K. Szmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk - "Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004.

3.J. Molenda - "Technologia chemiczna", Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

4. K. Schmidt-Szałowski, K. Krawczyk, J. Petryk, J. Sentek - "Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym", PWN, 2018.

Materiały z każdego wykładu przesyłane studentom w sposób elektroniczny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wylicza podstawowe zasady technologiczne

tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową

prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych

posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych

dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe

jest świadomy roli jaką odgrywa chemia we współczesnej cywilizacji i jest w stanie uzasadnić to osobom trzecim

Metody i kryteria oceniania:

Jeden egzamin pisemny z materiału wykładowego. Egzamin przeprowadzany on-line za pomocą MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.