Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Supramolecular Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-SCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Supramolecular Chemistry
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W14, CH2_W15, CH2_U14

Skrócony opis:

Chemia supramolekularna, jako nauka o złożonych układach molekularnych powstajązych w wyniku samoorganizacji cząsteczek. Omówienie rodzajów oddziaływań w supermolekułach, metod badawczych, typów układów supramolekularnych oraz potencjalnych zastosowań.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, definicja i rozwój chemii supramolekularnej

2. Chemia supramolekularna życia

3. Cząseczki gospodarza dla kationów

4. Wiązanie anionów

5. Wiazanie cząsteczek obojętnych, cz. 1

6. Wiązanie czaseczek obojętnych, cz. 2

7. Metody badawcze

8. Inżynieria krystaliczna, cz. 1

9. Inżynieria krystaliczna, cz. 2

10. Samoorganizacja

11. Sztuczne enzymy

12. Urządzenia molekularne

13. Maszyny molekularne

14. Mimetyki biologiczne

15. Pojęcia i perspektywy nanoświata

Literatura:

podstawowa:

J. W. Steed, J. L. Atwood, Supramolecular Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd 2000.

J.-M. Lehn, Chemia supramolekularna, IChF PAN, Warszawa 1993.

dodatkowa:

O. Danylyuk, K. Suwinska,Solid-state interactions of calixarenes with biorelevant molecules. Chem. Commun. (2009) 5799-5813.

N. Shan, M. J. Zaworotko, The role of cocrystals in pharmaceutical science. Drug Discovery Today, 13 (2008) 440-–446.

H.-J. Schneider, A. K. Yatsimirsky, Selectivity in supramolecular host–guest complexes. Chem. Soc. Rev., 37 (2008) 263–277.

M. J. Zaworotko, Molecules to crystals, crystals to molecules ... and back again? Crystal Growth & Design, 7 (2007) 4-9.

C. B. Rodell, J. E. Mealy, J. A. Burdick, Supramolecular guest-host interactions for the preparation of biomedical materials. Bioconjugate Chemistry,26 (2015) 2279-2289.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

definiuje i rozróżnia układy supramolekularne

wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej

objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych

Umiejętności:

klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe

analizuje układy supramolekularne

Metody i kryteria oceniania:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

egzamin pisemny

Kryteria oceniania

(5) – weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć definiuje i rozróżnia układy supramolekularne

(4.5) – weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie definiuje i rozróżnia układy supramolekularne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie definiuje i rozróżnia układy supramolekularne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie definiuje i rozróżnia układy supramolekularne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3) – weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych definiuje i rozróżnia układy supramolekularne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2) – weryfikacja nie wykazuje, że definiuje i rozróżnia układy supramolekularne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

(5) – weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych

(4.5) – weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie, lecz niekonsystentnie objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3) – weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2) – weryfikacja nie wykazuje, że objaśnia rolę chemii supramolekularnej w procesach życiowych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

(5) – weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej

(4.5) – weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3) – weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2) – weryfikacja nie wykazuje, że wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

(5) – weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wskazuje zastosowania chemii supramolekularnej

(4.5) – weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przewiduje własności układów supramolekularnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przewiduje własności układów supramolekularnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie, lecz niekonsystentnie przewiduje własności układów supramolekularnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3) – weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przewiduje własności układów supramolekularnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2) – weryfikacja nie wykazuje, że przewiduje własności układów supramolekularnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

(5) – weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe

(4.5) – weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) – weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie, lecz niekonsystentnie klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3) – weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2)– weryfikacja nie wykazuje, że klasyfikuje oddziaływania międzycząsteczkowe, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości:

st(w) = 5, jeśli 4,5 < w; st(w) = 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w) = 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w) = 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w) = 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w) = 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x = st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x = 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.