Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne I (licencjat)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-SEM-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne I (licencjat)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W19, CH1_U01, CH1_U03, CH1_U05, CH1_U11, CH1_U12, CH1_U13, CH1_U17, CH1_K06, CH1_K07, CH1_K08, CH1_K09CH1_K09

Skrócony opis:

Seminarium specjalistyczne (licencjat) I to pierwsze seminarium naukowe wygłaszane przez studenta(kę) na studiach I stopnia. Jego celem jest nauczenie studenta ustnej prezentacji, wspomaganej środkami audiowizualnymi, najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie chemii będącej przedmiotem pracy licencjackiej. Opiekun naukowy wskazuje studentowi(ce) temat i zakres Seminarium specjalistycznego (licencjat) I.

Pełny opis:

Seminarium specjalistyczne (licencjat) I jest obowiązkowe. Ma ono na celu przygotowanie student(ki) do publicznego wygłoszenia, wspomaganego środkami audiowizualnymi, syntetycznego sprawozdania ze współczesnych badań w danej dziedzinie chemii na podstawie literatury przedmiotu. Opiekun naukowy wskazuje studentowi(ce) temat i zakres Seminarium specjalistyczne (licencjat) I. Student(ka) przedstawia aktualny stan wiedzy w temacie pracy licencjackiej i wskazuje cel własnych badań naukowych w ramach pracowni licencjackiej. Wystąpienie na seminarium jest anonimowo oceniane, w pięciu kategoriach, przez innych studentów i nauczycieli akademickich. Seminarium specjalistyczne (licencjat) I jest zaliczane na ocenę, po ustnym przedstawieniu prezentacji i złożeniu u opiekuna naukowego części literaturowej pracy licencjackiej.

Literatura:

1. Literatura podstawowa

G. Królik, Autoprezentacja. Podręcznik., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2004.

2. Literatura uzupełniająca

B. Lunden, L. Rosell, Techniki Prezentacji, BL Info Polska, 2006.

3. Literatura specjalistyczna

Monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia.

EK1. Prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury specjalistycznej.

EK2. Przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wskazanego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji.

EK3. Bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych.

EK4. Dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych.

EK5. Ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii.

Opis ECTS.

Spotkanie organizacyjne, zasady przygotowywania prezentacji, zasady etyczne, przestrzeganie praw autorskich: 1 godz.

Prezentacje seminaryjne: 14 godz.

-----------------------------------------------------

Razem: 15 godz., tj. 1 punkt ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

EK1.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury specjalistycznej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury specjalistycznej, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury specjalistycznej, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury

specjalistycznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury specjalistycznej, ale

nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje informacje zaczerpnięte z literatury specjalistycznej, ale

nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

EK2.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i klarowny sposób

przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada

na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia

zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i klarowny sposób

przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i

klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i klarowny sposób

przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że przygotowuje prezentację, w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1.

Dla ułatwienia oceniania, stosuje się następujące postępowanie przybliżone.

Maksymalna ocena seminarium: 50 punktów.

1. Przygotowanie merytoryczne do seminarium. (maks. 10 pkt.)

- Czy referujący(a) wystarczająco opanował(a) niezbędną wiedzę?

2. Sposób wygłoszenia. (maks. 10 pkt.)

- Czy prezentacja była zrozumiała, przedstawiona logicznie, klarownie?

- Czy wyróżniony był wstęp, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, kierunek dalszych badań, podziękowania?

3. Forma wygłoszenia. (maks. 10 pkt.)

- Czy wysławianie, tj. poprawność językowa, unikanie żargonu, modulacja głosu, słyszalność były zadowalające?

- Czy stosowane było nazewnictwo, terminologia i symbole (krój i wielkość czcionki) zalecane przez IUPAC?

- Czy odnośniki literaturowe były cytowane zgodnie z zaleceniami "the American Chemical Society Core Journal Coverage List"?

4. Jakość przygotowanych środków audiowizualnych. (maks. 10 pkt.)

- Czy obrazki zawierały wystarczającą ilość informacji, aby można je było zrozumieć? Czy na każdej było logo UKSW i IChF?

- Czy było na nich za mało, czy też za dużo szczegółów?

- Czy równania, wykresy, tabele, schematy były czytelne a zastosowane symbole opisane?

5. Aktywność w dyskusji. (maks. 10 pkt.)

- Czy odpowiedzi na pytania były na temat?

- Czy odpowiedzi na pytania były wyczerpujące?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cieplak, Włodzimierz Kutner, Karol Makuch, Piyush Sindhu Sharma
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.