Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne I (mgr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-SP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne I (mgr)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W01; CH2_W03; CH2_U02; CH2_U03; CH2_U14; CH2_U15; CH2_U17; CH2_K07; CH2_W14

Skrócony opis:

W trakcie Seminarium Specjalizacyjnego każdy student prezentuje conajmniej dwie prezentacje w ciągu roku. Prezentacje dotyczą tematu wykonywanej w danym roku akademickim pracy magisterskiej.

Jeżeli w danym roku akademickim jest mniejsza liczba studentów niż terminów zajęć zgodnie z planem , student dodatkowo referuje wybrany przez siebie temat dowolny, lub temat wystąpienia jest ustalany wspólnie z prowadzącym zajęcia.

Pełny opis:

W danym roku akademickim student przygotowuje i przedstawia conajmniej dwa wystąpienia poswięcone swojej, wykonywanej w danym roku akademickim, pracy magisterskiej. W pierwszym wystąpienieu student przedstawia cel swoje pracy magisterskiej wraz z przeglądem literatury oraz metody pracy. Drugie wystąpienie ma na celu zaprezentowanie wyników własnych otrzymanych w okresie wykonywania pracy magisterskiej oraz zaprezentowanie wniosków końcowych swoich badań.

Literatura:

Literatura pracy magisterskiej to monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Do efektów kształcenia należy:

1. zapoznanie studentów ze sposobami przygotowania prezentacji naukowych przy pomocy odpowiednich programów komputerowych;

2. zapoznanie studentów ze sposobami tworzenia tresci prezentacji, ich logicznego ciągu, w tym, zawartosci odpowiednich punktów, jak motywacji, metody badań, wyników oraz podsumowania i końcowych wniosków;

3. nabycie umiejętnosci zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniają wystąpienia kolegów przy pomocy anonimowej ankiety, w której zawartych jest parę pytań. Wyniki opracowania powyższych ankiet przedstawiane są przez prowadzącego na zakończenie zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze zimowym każdy z magistrantów/ magistrantek wygłasza dwa krótkie wykłady (15-20 min):

1. na dowolny wybrany przez siebie temat;

2. pierwsze seminarium z tematu pracy magisterskiej, zawierające przedstawienie celu i literatury związanej z tematem pracy mgr.

W semestrze drugim każdy z magistrantów/ magistrantek wygłasza dwa krótkie wykłady (10-20 min):

1. na wybrany temat z listy pytań na egzamin magisterski (lista zawiera 20 pytań);

2. drugie seminarium z tematu pracy magisterskiej, zawierające przedstawienie

wyników własnych oraz wniosków.

Po każdym wykładzie studenci dyskutują na temat zrozumienia oraz szaty graficznej danego wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wrzesień 2021 - ponieważ w tym roku akademickim liczba magistrantów jest niewielka (9 osób), seminaria te uzupełnimy o: 1) seminarium w postaci prezentacji na wybrany przez magistranta temat, oraz 2) opracowanie tematów z listy pytań dla magistrantów (zwykle dla każdej osoby to jest 3-4 wystąpienia). Ma to na celu powtórzenie całego zakresu wiedzy, o które Państwo magistranci mogą być zapytani na końcowym egzaminie.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.