Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna I (LIC zima)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-301 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna I (LIC zima)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25690
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W04, FIZ1_W05, FIZ1_W06, FIZ1_W08, FIZ1_W11,

FIZ1_U02, FIZ1_U06, FIZ1_U07, FIZ1_U09, FIZ1_U10, FIZ1_U11, FIZ1_U13, FIZ1_U14, FIZ1_U16,

FIZ1_K03, FIZ1_K04, FIZ1_K08, FIZ1_K09.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu. Wiadomości dotyczące konkretnego wykonywanego ćwiczenia.

Skrócony opis:

Poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych:

Spektroskopia ciała stałego.

Optyka fizyczna.

Polarymetria w badaniach ciał stałych.

Zjawiska elektro-optyczne.

Pełny opis:

Zajęcia mające na celu poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych. Każdy z prowadzących zapoznaje studentów z technikami stosowanymi w dziedzinach, w których się specjalizują.

Literatura:

1. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

2. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz.IV Optyka, PWN, Warszawa. 1983.

3. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

4. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

5. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych

Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe

konwencje i jednostki fizyczne

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej

Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do

samodzielnej pracy w laboratorium

Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne

Potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów

Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w

szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi,

urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych,

tematycznie ukierunkowanym Internetem

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści

naukowe skierowane do fachowego odbiorcy

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury

fachowej i specjalistycznych baz danych

Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej

pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy

charakter

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki

zawodowej

Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Przestrzega zasady etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń,

Sprawozdania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych. Każdy z prowadzących zapoznaje studentów z technikami stosowanymi w dziedzinach, w których się specjalizują.

Wymagania wstępne:

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25690
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych. Każdy z prowadzących zapoznaje studentów z technikami stosowanymi w dziedzinach, w których się specjalizują.

Pełny opis:

Poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych:

Spektroskopia ciała stałego.

Optyka fizyczna.

Polarymetria w badaniach ciał stałych.

Zjawiska elektro-optyczne.

Literatura:

1. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

2. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz.IV Optyka, PWN, Warszawa. 1983.

3. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

4. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

5. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Wymagania wstępne:

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.