Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ2_W03 FIZ2_W04

FIZ2_W13 FIZ2_U01

FIZ2_U02 FIZ2_U03

FIZ2_U11 FIZ2_K01

FIZ2_K04 FIZ2_K07

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

W Ramach pracowni studenci zdobywają umiejętności i wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny fizyki. Poznają metodologię badań niezbędnych do napisania pracy magisterskiej, uczą się w odpowiedni sposób dobierać źródła pracy i prezentować treści swoich badań w klarowny sposób

Pełny opis:

W Ramach pracowni studenci zdobywają umiejętności i wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny fizyki. Poznają metodologię badań niezbędnych do napisania pracy magisterskiej, uczą się w odpowiedni sposób dobierać źródła pracy i prezentować treści swoich badań w klarowny sposób

Literatura:

Literatura zależy ściśle od tematu pracy magisterskiej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1:Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie fizyki

EK2: Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności intelektualnej i

przestrzegania prawa autorskiego

EK3:W ramach wybranej dziedziny fizyki jest w stanie rozumieć sformułowania

zagadnień pozostających na etapie badań

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

60h - praca w laboratorium

40h - indywidualna praca z wykładowcą i konsultacje

90h - praca własna


Razem 190h = 7 punktów ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)