Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-MN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: przedmiot jest wprowadzeniem do obliczeń komputerowych. Zostaną omówione: arytmetyka zmiennopozycyjna,metody rozwiązywania równań nieliniowych

oraz wybrane algorytmy numerycznej algebry liniowej.

Wymagania wstępne: postawowy kurs z analizy matematycznej, programowanie w C/C++.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) Arytmetyka zmiennopozycyjna, numeryczne uwarunkowanie zadania, algorytmy numerycznie stabilne i numerycznie poprawne.

2) Rozwiązywanie równań nieliniowych przy użyciu metody bisekcji, metody Newtona i metody siecznych. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą Newtona. Metody obliczania pierwiastków wielomianów, metoda iterowanego dzielenia, metoda Bairstowa, metoda Laguerre'a.

3) Rozwiązywanie układów równań liniowych, elminacja Gaussa bez i z wyborem elementów głownych, rozkłady LU i LUP macierzy, metoda Cholesky'ego- Banachewicza, metody iteracyjne Gaussa-Jacobiego, Gaussa-Seidela, nadrelaksacji, najszybszego spadku, sprzężonych gradientów.

4) ortogonalizacja Grama-Schmidta i zadanie najmniejszych kwadratów

Laboratorium służy pogłebieniu treści prezentowanych na wykładzie, w szczególności nauce praktycznej implementacji poznanych algorytmów.

Metody oceny: laboratorium zaliczane jest poprzez kolokwium, cały przedmiot zaliczany jest przez egzamin.

Literatura:

Podstawowa : D. Kincaid, W. Cheney, "Analiza numeryczna", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

Uzupełniająca :

1) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, "Metody numeryczne", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1998. 2) M. Dryja, J. i M. Jankowscy, "Przegląd metod i algorytmów numerycznych", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Marek Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Marek Kowalski, Magdalena Włudecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Marek Kowalski, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.