Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E3-ZTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki programowania
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://ktrojanowski.blog.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W04, I1_W05, I1_W06

laboratoria I1_U02, I1_U03, I1_U04, I1_K01

Wymagania wstępne:

Programowanie strukturalne

Programowanie obiektowe

Pełny opis:

Na wykładzie prezentowane są techniki programowania obiektowego: Wyjątki, Technika RAII (Resource Acquisition Is Initialization), Mixing classes, singleton, oraz pojęcia programowania generycznego: szablony (wzorce) klas kontenerów i iteratorów. W drugiej części wykładu omówione są kontenery i algorytmy biblioteki STL (Standard Template Library) oraz wybrane konstrukcje C++11. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Student

W1: (I1_W04) zna i rozumie mechanizm wyjątków i właściwie identyfikuje sytuacje, gdzie należy go stosować,

W2: (I1_W04, I1_W06) zna i rozumie wybrane wzorce projektowe i ich sposoby zastosowania,

W3: (I1_W04) zna i rozumie koncepcję kontenera wyposażonego w iterator,

W4: (I1_W04) zna i rozumie klasy kontenerów z biblioteki STL i poprawnie identyfikuje zakresy ich zastosowań,

W5: (I1_W04, I1_W05) zna i rozumie algorytmy z biblioteki STL działające na kontenerach,

W6: (I1_W04) zna i rozumie funktory i predykaty z biblioteki STL oraz ogólne zasady ich tworzenia i działania.

Laboratorium:

U1: (I1_U04) potrafi korzystać ze strumieni i implementować własne operatory strumieni,

U2: (I1_U03) potrafi programować z wykorzystaniem mechanizmu wyjątków,

U3: (I1_U03, I1_U04) potrafi implementować wybrane wzorce projektowe,

U4: (I1_U02, I1_U03, I1_U04) potrafi stosować kontenery z biblioteki STL i tworzy nowe dziedziczące po kontenerach z STL,

U5: (I1_U02, I1_U03, I1_U04) potrafi stosować algorytmy z biblioteki STL do prostych klasycznych zadań informatycznych,

U6: (I1_U02, I1_U03, I1_U04) potrafi implementować funktory do rozwiązywania prostych klasycznych zadań informatycznych z wykorzystaniem algorytmów z biblioteki STL,

K1: (I1_K01) jest gotów dokształcać się w celu podnoszenia swoich programistycznych umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski
Strona przedmiotu: https://ktrojanowski.blog.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 30 godz.

przygotowanie do weryfikacji 27 godz.

konsultacje z prowadzącym 3 godz.

Razem: 90 godz. (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 11 godz.

przygotowanie do weryfikacji 32 godz.

konsultacje z prowadzącym 2 godz.

Razem: 75 godz. (3 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 30 godz.

przygotowanie do weryfikacji 27 godz.

konsultacje z prowadzącym 3 godz.

Razem: 90 godz. (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 11 godz.

przygotowanie do weryfikacji 32 godz.

konsultacje z prowadzącym 2 godz.

Razem: 75 godz. (3 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 12 godz.

przygotowanie do weryfikacji 30 godz.

konsultacje z prowadzącym 3 godz.

Razem: 75 godz. (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 11 godz.

przygotowanie do weryfikacji 32 godz.

konsultacje z prowadzącym 2 godz.

Razem: 75 godz. (3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)