Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Android and Mobile Application Programming - zajęcia specjalnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S2-E2-AMAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Android and Mobile Application Programming - zajęcia specjalnościowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: INFORMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: II rok
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKLAD I2_W10, I2_U09

LABORATORUM I2_W10, I2_U09

Wymagania wstępne:

familiar with the use of IDEs

java programming would be a plus

Pełny opis:

The aim of this course it to provide students some knowledge about the origin of mobile computing and some know-how for programming mobile applications.

Students will learn how to install a functional programming environment, how to create a mobile application and how to install it on Android devices.

The course focuses in particular on specificities of Android application programming: life cycle management, permissions processes, multithreading, use of sensors, etc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

LECTURE

Student:

W1: knows the impact of mobility on computing

W2: knows partially the history of mobile computing and wireless networking

W3: knows the main components of an Android applications

W4: understands the way Android works internally

U1: can install a proper development environment for building Android Applications

LABORATORIES

Student:

U1: can create a fully-functional application

U2: can create a virtual device on Android Studio

U3: can design and implement multithreading within its applications

W1: knows the way phone calls, sensors and GPS information are handled and managed

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji: ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Frederic Guinand
Prowadzący grup: Frederic Guinand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LECTURE:

Estimated student workload:

- participation in classes: 30h

- consultation with lecturer: 5h

- independent reading: 10h

- preparation of the project: 30h

75h in total corresponding to 3 ECTS


LABORATORY:

Estimated student workload:

- participation in classes: 30h

- consultation with lecturer: 5h

- homework: 20h

- preparation of the project: 20h

75h in total corresponding to 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Frederic Guinand
Prowadzący grup: Frederic Guinand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LECTURE:

Estimated student workload:

- participation in classes: 30h

- consultation with lecturer: 5h

- independent reading: 10h

- preparation of the project: 30h

75h in total corresponding to 3 ECTS


LABORATORY:

Estimated student workload:

- participation in classes: 30h

- consultation with lecturer: 5h

- homework: 20h

- preparation of the project: 20h

75h in total corresponding to 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Frederic Guinand
Prowadzący grup: Frederic Guinand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LECTURE:

Estimated student workload:

- participation in classes: 30h

- consultation with lecturer: 5h

- independent reading: 10h

- preparation of the project: 30h

75h in total corresponding to 3 ECTS


LABORATORY:

Estimated student workload:

- participation in classes: 30h

- consultation with lecturer: 5h

- homework: 20h

- preparation of the project: 20h

75h in total corresponding to 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)