Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-5wORtZBWrU7p0LGLSeiUe9Q9vr88JKZaYVBHvasc4w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=621f9ea6-b9aa-40f1-ae61-1d84c5908041&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_U11, I1_U12, I1_K02

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać uczestników z problematyką sieci komputerowych i Internetu.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw działania sieci komputerowych: architektury sieci i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych. Przedmiot również przedstawia protokoły w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP).

Pełny opis:

Sieci komputerowe:

1. Architektury sieciowe, wydajność protokołów

2. Warstwa sieciowa, protokół IP

a. IPv4: adresowanie, przekazywanie pakietów, funkcje IPv4, ICMP, DHCP

b. IPv6: adresowanie, autokonfiguracja, wykrywanie sąsiadów, ICMPv6

3. Połączenia międzysieciowe - routing wewnętrzny, RIP, routing zewnętrzny

4. Warstwa łącza danych i sieci lokalne LAN (Ethernet, 802.11)

a. Mosty i przełączniki

b. Podstawy VLAN

c. Protokół ARP

5. Warstwa transportu (UDP, TCP)

a. Zasady niezawodnego transportu, kontrola przepływu

b. Protokoły TCP i UDP, interfejs socket

c. Translacja adresów (NAT)

6. DNS

Literatura:

[1] Sieci komputerowe, J. Kurose K. Ross, Helion 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 Student posiada podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych i Internetu.

W2 Student zna zagadnienia dotyczące architektury sieci komputerowych i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych.

W3 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą protokołów w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP).

U1 Student potrafi zrozumieć działanie współczesnych sieci komputerowych.

U2 Student potrafi wykorzystać poznane protokoły i algorytmy do realizacji projektów w zakresie technologii sieciowych.

U3 Student potrafi konfigurować protokoły łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), jak również protokoły IPv4 i IPv6, oraz programować aplikacje używające interfejsu socket.

K1 Student rozumie podstawowe zasady działania współczesnych sieci komputerowych i potrafi dostosować się do najnowszych technologii w tym zakresie.

K2 Student umie współpracować ze specjalistami w dziedzinie sieci komputerowych.

Metody i kryteria oceniania:

W1 W2 W3:

- na ocenę bardzo dobrą – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia i

terminy w zakresie sieci komputerowych i Internetu, architektury sieci komputerowych i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych oraz protokołów w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP).

- na ocenę dobrą – student definiuje większość pojęć i

terminów w zakresie sieci komputerowych i Internetu, architektury sieci komputerowych i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych oraz protokołów w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP).

- na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre pojęcia i

terminy w zakresie sieci komputerowych i Internetu, architektury sieci komputerowych i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych oraz protokołów w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP).

U1 U2 U3:

- na ocenę bardzo dobrą – student potrafi bardzo dobrze zrozumieć działanie współczesnych sieci komputerowych, wykorzystać poznane protokoły i algorytmy do realizacji projektów w zakresie technologii sieciowych i potrafi konfigurować protokoły łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), jak również protokoły IPv4 i IPv6, oraz programować aplikacje używające interfejsu socket.

- na ocenę dobrą – student potrafi dobrze zrozumieć działanie współczesnych sieci komputerowych, wykorzystać poznane protokoły i algorytmy do realizacji projektów w zakresie technologii sieciowych i potrafi konfigurować protokoły łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), jak również protokoły IPv4 i IPv6, oraz programować aplikacje używające interfejsu socket.

- na ocenę dostateczną – student potrafi w zadowalający sposób zrozumieć działanie współczesnych sieci komputerowych, wykorzystać poznane protokoły i algorytmy do realizacji projektów w zakresie technologii sieciowych i potrafi konfigurować protokoły łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), jak również protokoły IPv4 i IPv6, oraz programować aplikacje używające interfejsu socket.

K1 K2:

- na ocenę bardzo dobrą – student osiągnął bardzo dobrą świadomość podstawowych zasad działania współczesnych sieci komputerowych, jak również potrafi dostosować się do najnowszych technologii w tym zakresie i współpracować ze specjalistami w dziedzinie sieci komputerowych.

- na ocenę dobrą – student osiągnął dobrą świadomość podstawowych zasad działania współczesnych sieci komputerowych, jak również potrafi dostosować się do najnowszych technologii w tym zakresie i współpracować ze specjalistami w dziedzinie sieci komputerowych.

- na ocenę dostateczną – student osiągnął zadowalająca świadomość podstawowych zasad działania współczesnych sieci komputerowych, jak również potrafi dostosować się do najnowszych technologii w tym zakresie i współpracować ze specjalistami w dziedzinie sieci komputerowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki, Michał Seredyński, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom problematyki sieci komputerowych zaczynając od prostych struktur, mediów transmisyjnych i zasad modulacji/odbioru. Dalej wykład omawia podstawowe typy oraz elementy sieci spotykane w rzeczywistej praktyce łącznie z VPN, TCP/IP i DNS. Kolejno omawiane są ważne z dzisiejszego punktu widzenia struktury przewodowe SDH, ATM i bezprzewodowe WiFi, CDMA i LTE (OFDM). Wykład kończą zagadnienia rutingu, czyli wyszukiwania 'optymalnej' drogi w sieci.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie 1 & 2

2. Media Transmisyjne

3. Modulacje i Odbiór 1 & 2

4. Ethernet

5. WAN WideAreaNetwork (VPN)

6. IP Internet Protocol

7. TCP / UDP

8. DNS – Domain Name System

9. WiFi WirelessFidelity

10. CDMA (CodeDivisionMultipleAccess) &

OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplex)

11. Routing #1 & Advanced Routing #2

Literatura:

[1] Sieci komputerowe, Mark Sportack, Helion 1999

[2] Sieci komputerowe, J. Kurose K. Ross, Helion 2010

[3] Sieci komputerowe, A.S. Tanenbaum, Helion 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Duda
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Jakub Grzeszczak, Michał Seredyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-5wORtZBWrU7p0LGLSeiUe9Q9vr88JKZaYVBHvasc4w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=621f9ea6-b9aa-40f1-ae61-1d84c5908041&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Duda
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)