Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci mobilne i bezprzewodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SMiB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci mobilne i bezprzewodowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W03, I1_W11, I1_W13, I1_W14

I1_U02, I1_U03, I1_U04, I1_U15

I1_K02, I1_K03, I1_K04

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki sieci mobilnych i bezprzewodowych. Zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne leżące u podstaw komunikacji mobilnej i bezprzewodowej jak też współczesne technologie takich sieci. Szczególna uwaga będzie poświęcona sieciom telefonii komórkowej. Zostaną przedstawione również inne segmenty technologii mobilnych i bezprzewodowych, takie jak systemy satelitarne, sieci ad hoc i sieci sensorowe oraz bezprzewodowe sieci lokalne i sieci personalne.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki sieci mobilnych i bezprzewodowych. Zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne leżące u podstaw komunikacji mobilnej i bezprzewodowej jak też współczesne technologie takich sieci. Szczególna uwaga będzie poświęcona sieciom telefonii komórkowej. Zostaną przedstawione również inne segmenty technologii mobilnych i bezprzewodowych, takie jak systemy satelitarne, sieci ad hoc i sieci sensorowe oraz bezprzewodowe sieci lokalne i sieci personalne.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. D. P. Agrawal, Q. A. Zeng: Introduction to Wireless and Mobile Systems, Thomson 2006.

2. S. Basagni et al.: Mobile Ad Hoc Networking, Wiley 2004.

Literatura uzupełniająca

1. M. Ilyas (ed.): The Handbook of Ad Hoc Wireless Networks, CRC Press 2003.

2. Proceedings of the ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems

(MSWIM)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna i rozumie fizyczne podstawy działania sieci bezprzewodowych,

- zna modele matematyczne opisujące działanie sieci mobilnych i bezprzewodowych,

- na i rozumie koncepcje budowy i funkcjonowania sieci mobilnych i bezprzewodowych,

oraz założenia standardów sieci GSM i UMTS,

- zna i rozumie techniki zapewnienia bezpieczeństwa sieci mobilnych i bezprzewodowych.

Szacunkowy nakład pracy

- uczestnictwo w zajęciach: 30

- przygotowanie do zajęć: 27

- przygotowanie do weryfikacji: 26

- konsultacje z prowadzącym: 2

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): 5

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: 4,5

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: 4

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są

spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: 3,5

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione

kryteria przyznania wyższej oceny: 3

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją: 2

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w <= 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w <= 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w <= 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w <= 3,25; st(w)= 2, jeśli w <= 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

- jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)