Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WG (X+T) 1_W09

P6S_WG (X+T) I1_W09

P6S_WG (X+T) I1_W09

P6S_WG (X+T) I1_W09

P6S_KR (X+T) I1_K08


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie budowy, działania i komunikowania się ze współczesnym systemem operacyjnym (SO). Wykład oparty jest na architekturze systemu Unix i jego pochodnych (LINUX). Przedstawione są podstawowe pojęcia związane z wielodostępnym, wieloprogramowym SO, pojęcie procesu, organizacja systemu plików, organizacja pamięci, jądro systemu, komunikacja pomiędzy procesami, standardowe funkcje systemowe biblioteki standardowej POSIX, inicjalizacja systemu i audyt. Omówione są typowe algorytmy kolejkowania procesów, ich zalety i wady. Przedstawiony jest zarys zagadnień związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych. W części praktycznej zajęć (Laboratorium) omawiane, demonstrowane i praktycznie realizowane są techniki administracji systemem operacyjnym oraz programowanie systemowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnym

zna i rozumie techniki komunikacji między procesami

zna i rozumie algorytmy szeregowania zadań oraz techniki zarządzania pamięcią

zna i rozumie techniki zarządzania urządzeniami wejścia/wyjścia oraz techniki organizacji systemu plików

jest gotów do dostrzegania ograniczeń i wad systemów operacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wittlin
Prowadzący grup: Michał Seredyński, Adrian Sieczka, Aleksander Wittlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wittlin
Prowadzący grup: Michał Seredyński, Aleksander Wittlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Pojęcie i struktura procesu

Jądro systemu operacyjnego

Zegar i synchronizacja procesów

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Komunikacja z procesami - sygnały

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Sygnały i zarządzanie sesją

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami - semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Wymagania wstępne:

Język programowania C, wykład ASK.

Wykład zdalny, na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab9bcf7c18a874ec5ba4c5a891b2ca3b2%40thread.tacv2/SO?groupId=e8fba761-572a-4c23-a341-a01430d24a92&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Pojęcie i struktura procesu

Jądro systemu operacyjnego

Zegar i synchronizacja procesów

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Komunikacja z procesami - sygnały

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Sygnały i zarządzanie sesją

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami - semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Wymagania wstępne:

Język programowania C, wykład ASK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Pojęcie i struktura procesu

Jądro systemu operacyjnego

Zegar i synchronizacja procesów

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Komunikacja z procesami - sygnały

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Sygnały i zarządzanie sesją

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami - semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Wymagania wstępne:

II rok I st.

Język programowania C, wykład ASK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.