Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U-ZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W02, I2_K04, I2_K06

Skrócony opis:

Po zakończeniu przedmiotu student ma pogłębioną wiedzę na jeden z tematów wchodzących w skład listy tematów konwersatorium oraz podstawową wiedzę na pozostałe tematy omawiane na zajęciach, potrafi rozpoznać wskazaną dziedzinę, znaleźć właściwe źródła informacji, krytycznie oceniać jakość i znaczenie tej informacji, być zdolnym do przygotowania przekonującej prezentacji na tematy techniczne dla audytorium ogólnie przygotowanego w tej dziedzinie, być zdolnym do aktywnego uczestniczenia w technicznej debacie (przyswajać informacje z prezentacji i uczestniczyć w dyskusji po prezentacji).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I2_W02: zna i rozumie podstawowe zastosowania informatyki w różnych obszarach

I2_U07: potrafi opracować i przeprowadza ustną prezentację z wykorzystaniem multimediów dotyczącą wybranej dziedziny informatyki

I2_K04, I2_K06: jest gotów do popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć informatyki i jest świadom wpływu postępu technologicznego na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa

szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć 27 godz.

przygotowanie do weryfikacji 26 godz.

konsultacje z prowadzącym 2 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmioty wprowadzające:

Zarządzanie projektami informatycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.