Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w Internecie- kurs praktyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U2-JZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w Internecie- kurs praktyczny
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WK, P7S_WG, P7S_UW.


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest pokazanie szczegółowej drogi, którą można podążać, aby zbudować szczelną ścianę bezpieczeństwa wokół swojego cyfrowego życia.

Pełny opis:

Celem tego kursu jest pokazanie szczegółowej drogi, którą można podążać, aby zbudować szczelną ścianę bezpieczeństwa wokół swojego cyfrowego życia. Każdy z nas korzysta z Internetu, ale ważne jest wiedzieć jak to robić aby nie zostać oszukanym, aby nasze dane nie dostały się w niepowołane ręce.

Literatura:

1.Jakub Skórka, Kacper Skórka, Marcin Kaim. „Bezpieczeństwo w sieci – Jak skutecznie chronić się przed atakami” 2021

2.E. Schetina, K. Green, J. Carlson "Bezpieczeństwo w sieci", Helion, 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę w obszarze bezpieczeństwa w sieci.

Student zna zasady funkcjonowania w sieci Internet.

Student potrafi właściwie korzystać z sieci Internet.

Student potrafi identyfikować problemy związane z bezpieczeństwem w sieci.

Student rozumie istotność bezpieczeństwa w sieci.

Student wykazuje otwartość w poszerzaniu swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

konwersatorium:

1.uczestnictwo w zajęciach 15 godz.

2.przygotowanie do zajęć 20 godz.

3.przygotowanie do weryfikacji 13 godz.

4.konsultacje z prowadzącym 2 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Tomasz Krzywicki, Agnieszka Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.


Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją


Skrócony opis:

Celem tego kursu jest pokazanie szczegółowej drogi, którą można podążać, aby zbudować szczelną ścianę bezpieczeństwa wokół swojego cyfrowego życia. Każdy z nas korzysta z Internetu, ale ważne jest wiedzieć jak to robić aby nie zostać oszukanym, aby nasze dane nie dostały się w niepowołane ręce.

Pełny opis:

Celem tego kursu jest pokazanie szczegółowej drogi, którą można podążać, aby zbudować szczelną ścianę bezpieczeństwa wokół swojego cyfrowego życia. Każdy z nas korzysta z Internetu, ale ważne jest wiedzieć jak to robić aby nie zostać oszukanym, aby nasze dane nie dostały się w niepowołane ręce.

Literatura:

1.Jakub Skórka, Kacper Skórka, Marcin Kaim. „Bezpieczeństwo w sieci – Jak skutecznie chronić się przed atakami” 2021

2.E. Schetina, K. Green, J. Carlson "Bezpieczeństwo w sieci", Helion, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zbrzezny
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, Agnieszka Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)