Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesowe i ekonomiczne zastosowanie informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E5-BEZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesowe i ekonomiczne zastosowanie informatyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w informatyce, które mogą mieć zastosowanie biznesowe. Zajęcia polegają na uczestnictwie studentów w cyklu zadań projektowych. Podstawą do wykonania zadań jest materiał teoretyczny zawarty w treści wykładu. Treści wykładowe i zadania praktyczne dają pogląd na wybrane aspekty biznesowych i ekonomicznych zastosowań informatyki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w informatyce, które mogą mieć zastosowanie biznesowe. Zajęcia polegają na uczestnictwie studentów w cyklu zadań projektowych. Podstawą do wykonania zadań jest materiał teoretyczny zawarty w treści wykładu. Treści wykładowe i zadania praktyczne dają pogląd na wybrane aspekty biznesowych i ekonomicznych zastosowań informatyki.

Literatura:

1. Jerzy Surma - Business Intelligence. Systemy wspierania decyzji biznesowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Arkadiusz Januszewski – Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Shreves Ric - Joomla! Biblia. Wydawnictwo Helion 2013.

4. Hyla, M. (2016). Przewodnik po e-learningu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: zgromadzenie min. 50 ze 100 przewidzianych punktów. Każde z 5 spotkań zawiera zadania oceniane na maksimum 20 punktów.

Zaliczenie wykładu: Zakończony egzaminem testowym. Oceny począwszy od dobrej z ćwiczeń pozwalają na zwolnienie z egzaminu i przepisanie oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Jerzy Surma - Business Intelligence. Systemy wspierania decyzji biznesowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Arkadiusz Januszewski – Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Shreves Ric - Joomla! Biblia. Wydawnictwo Helion 2013.

4. Hyla, M. (2016). Przewodnik po e-learningu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w informatyce, które mogą mieć zastosowanie biznesowe. Zajęcia polegają na uczestnictwie studentów w cyklu zadań projektowych. Podstawą do wykonania zadań jest materiał teoretyczny zawarty w treści wykładu. Treści wykładowe i zadania praktyczne dają pogląd na wybrane aspekty biznesowych i ekonomicznych zastosowań informatyki.

Literatura:

1. Jerzy Surma - Business Intelligence. Systemy wspierania decyzji biznesowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Arkadiusz Januszewski – Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Shreves Ric - Joomla! Biblia. Wydawnictwo Helion 2013.

4. Hyla, M. (2016). Przewodnik po e-learningu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego Excel, znajomość podstaw technologii webowych (HTML, PHP, CSS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)