Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E5-TC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: I1_W10, I1_W14

laboratorium: I1_U02, I1_U04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Systemy Cyfrowe, a funkcje boolowskie; minimalizacja Karnaugh

Systemy kombinacyjne i sekwencyjne - realizacje sprzętowe i programowe

ALU - układ kombinacyjny, synteza układów sekwencyjnych, liczniki, multiplexery, rejestry przesuwne, konwertery A/C i C/A

Pełny opis:

Wykład przedstawia zagadnienia Systemów Cyfrowych zarówno od strony teoretyczno-projektowej, jak również dyskutuje wybrane realne użytkowane układy cyfrowe. Przedstawione są kwestie projektowania, realizacji sprzętowych oraz ekwiwalentów programistycznych.

Ćwiczenia ilustrują materiał wykładowy poprzez dyskusję, analizę i projektowanie wybranych układów współgrających z dyskusją wykładu

Zawartość wykładu

1. Algebra Boole’a, Bramki

2. Minimalizacje Karnaugh

3. Układy kombinacyjne

4. Arithmetic Logic Unit - ALU

5. Przerzutniki. Układy sekwencyjne

6. Ukł. sekwencyjne, Liczniki

7. Multiplexery

8. Rejestry przesuwne #1

9. Rejestry przesuwne #2

10. AC i CA

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład:

W1-zna i rozumie techniki układów cyfrowych i komputerowych (I1_W10)

W2-zna i rozumie fizyczne podstawy działania komputerów (I1_W14)

laboratorium:

U1-potrafi stosować wiedzę informatyczną do rozwiązywania zadań o średnim poziomie trudności (I1_U02)

U2-potrafi modelować oraz reprezentować dane cyfrowe różnego typu (I1_U04)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zawartość wykładu

1. Algebra Boole’a, Bramki

2. Minimalizacje Karnaugh

3. Układy kombinacyjne

4. Arithmetic Logic Unit - ALU

5. Przerzutniki. Układy sekwencyjne

6. Ukł. sekwencyjne, Liczniki

7. Multiplexery

8. Rejestry przesuwne #1

9. Rejestry przesuwne #2

10. AC i CA

Literatura:

• T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

• T. Łuba (red.), Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.

• S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, 2002.

• G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zawartość wykładu

1. Algebra Boole’a, Bramki

2. Minimalizacje Karnaugh

3. Układy kombinacyjne

4. Arithmetic Logic Unit - ALU

5. Przerzutniki. Układy sekwencyjne

6. Ukł. sekwencyjne, Liczniki

7. Multiplexery

8. Rejestry przesuwne #1

9. Rejestry przesuwne #2

10. AC i CA

Literatura:

• T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

• T. Łuba (red.), Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.

• S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, 2002.

• G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład 25h

uczestnictwo w zajęciach, 10h

konsultacje, 1h

zaliczenie zajęć,

egzamin, 1h

przygotowanie do egzaminu, 3h

samodzielne lektura, 5h

przygotowanie projektu,

przygotowanie do zajęć, 5h

prace domowe


laboratorium, 25h

uczestnictwo w zajęciach, 10h

konsultacje, 1h

zaliczenie zajęć, 1h

egzamin,

przygotowanie do egzaminu,

samodzielne lektura, 1h

przygotowanie projektu,

przygotowanie do zajęć, 10h

prace domowe, 2h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zawartość wykładu

1. Algebra Boole’a, Bramki

2. Minimalizacje Karnaugh

3. Układy kombinacyjne

4. Arithmetic Logic Unit - ALU

5. Przerzutniki. Układy sekwencyjne

6. Ukł. sekwencyjne, Liczniki

7. Multiplexery

8. Rejestry przesuwne #1

9. Rejestry przesuwne #2

10. AC i CA

Literatura:

• T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

• T. Łuba (red.), Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.

• S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, 2002.

• G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)