Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W04, MA2_W06, MA2_W07.

MA2_U04, MA2_U14, MA2_U15.

MA2_K01, MA2_K02, MA2_K06.

Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu :

1. Elementy teorii popytu. Relacja preferencji. Funkcja użyteczności. Przykłady funkcji użyteczności. Użyteczności krańcowe towarów i prawo Gossena. Krańcowa stopa substytucji.

2.Zadanie maksymalizacji użyteczności konsumpcji. Funkcja popytu i jej podstawowe własności.

3. Elastyczność popytu. Klasyfikacja towarów: towary normalne, Giffena, wyższego i niższego rzędu, komplementarne, substytucyjne.

4. Zadanie minimalizacji wydatków. Funkcja kompensacyjnego popytu. Równanie Słuckiego.

5. Elementy teorii produkcji. Przestrzeń p-produkcyjna i jej własności.. Proces technologicznie efektywny.Wektorowa funkcja produkcji.

6. Elementy teorii produkcji.Skalarna funkcja produkcji. Funkcja Cobba-Douglasa (funkcje CES i Koopmansa-Leontiefa). Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej.

7. Elementy teorii produkcji. Zadanie maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. Zadanie minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Funkcja kosztów.

Pełny opis:

Cele przedmiotu :Znajomość pojęć: funkcja użyteczności, popytu, kompensacyjnego popytu, produkcji, kosztów, nadmiernego popytu.

Umiejętność sformułowania i analizy zagadnień maksymalizacji użyteczności, minimalizacji wydatków, maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa, minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa, równowagi ekonomicznej.

Literatura:

Emil Panek, Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000

Emil Panek, Podstawy Ekonomii Matematycznej. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000

Hal R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni ? ujęcie nowoczesne. Wydawnictwo Naukowe PWN 2002

Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

definiuje modele ekonomiczne

analizuje modele ekonomiczne

dąży do pogłębienia wiedzy z ekonomii

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny :Egzamin pisemny, 2 sprawdziany

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Turek
Prowadzący grup: Sławomir Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna, Elementy Teorii Optymalizacji, Elementy Równań Różniczkowych Zwyczajnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Turek
Prowadzący grup: Sławomir Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)