Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-FILM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia matematyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W03 (X1A_W03)


MA1_U01, U04, U36 (X1A_U01)


MA1_K02 (X1A_K07)


wykład

MA1_W01, MA1_W04

wyjaśnia filozoficzne znaczenie klasycznych pojęć i twierdzeń matematycznych


ćwiczenia

MA1_K07

dyskutuje nad filozoficznymi aspektami twierdzeń matematycznych


MA1_K01

dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego zrozumienia filozofii matematyki

Skrócony opis:

Historia filozofii matematyki

Prawda i język matematyki

Matematyczność przyrody

Pełny opis:

Pojęcie filozofii matematyki

Ewolucja poglądów na matematykę

Matematyka starożytna

Matematyka w czasach nowożytnych

Współczesne kierunki w filozofii matematyki

Matematyczne kryterium prawdy

Zagadnienia niesprzeczności i zupełności systemów formalnych

Matematyka a logika

Matematyka w fizyce klasycznej

Matematyka w fizyce współczesnej

Teoria kwantowa a rzeczywistość

Matematyka chaosu deterministycznego i dynamika nieliniowa

Fraktalna geometria przyrody

Matematyczne modele kosmologiczne

Podsumowanie: istota matematyki

Literatura:

Roman Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.

Józef Życiński, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Ian Stewart, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994.

_

Wiesław M. Macek, The Origin of the World: Cosmos or Chaos? Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020, 978-83-8090-690-7, e-ISBN 978-83-8090-687-7,

Wiesław M. Macek, Teologia nauki według księdza Michała Hellera, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydanie drugie, Warszawa 2014.

Euklides, Elementy. Teoria proporcji i podobieństwa, tł. P. Błaszczyk, K. Mrówka, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Isaac Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków 2011.

Michał Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Copernicus Center Press, Kraków 2012.

Michał Heller, Stanisław Krajewski, Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Shing-Tung Yau, Steve Nadis, Geometria teorii strun. Ukryte wymiary przestrzeni, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Rozumie istotę i znaczenie teorii matematycznych w nauce współczesnej.

Potrafi stosować zdobytą wiedzę do modelowania rzeczywistych zjawisk w przyrodzie.

Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Praca pisemna / egzamin ustny

wiedza i rozumienie dst

umiejetość analizy i syntezy db

samodzielna ocena filozofii matematyki bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/mod/forum/discuss.php?d=13725
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.