Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

D1.W.15.

Umiejętności:

D1.U4.

D1.U5.

Kompetencje społeczne:

D1.K6.

D1.K7.

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego

myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków

systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z

Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

2. kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz

kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

2. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie scenariusza wsparcia i prowadzenia ucznia jako tutor.

bdb - wykonanie bardzo dobrze pracy

db+ - wykonanie pracy z niewielkimi usterkami

db - wykonanie pracy poprawnie

dst+ -wykonanie pracy z usterkami

dst - wykonana praca wymaga sporych poprawek

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu systemu oświaty w Polsce

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - konwersatorium: I semestr 10 godz.

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.