Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K1_W01, K1_W04, K1_U30, K1_U34, K1_U35

Skrócony opis:

Wymagania wstępne : I i II rok studiów licencjackich.

Cele przedmiotu: umiejętność stosowania podstawowych metod estymacji i testowania hipotez w zagadnieniach praktycznych.

Metody oceny: egzamin pisemny i ustny, 2 sprawdziany w czasie ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści merytoryczne.

Podstawowe rozkłady i ich charakterystyki

Prawa wielkich liczb.

Centralne twierdzenia graniczne.

Próby losowe, modele statystyczne.Elementy statystyki opisowej.

Funkcje charakterystyczne i funkcje tworzące momenty.

Podstawowe statystyki i ich rozkłady.

Modele parametryczne i nieparametrczne.Estymatory i ich własności.

Estymacja punktowa. Funkcja ryzyka.

Estymacja przedziałowa.

Asymptotyczne własności estymatorów.

Weryfikacja hipotez. Metody konstrukcji testów.

Moc testu statystycznego.

Testy parametryczne. Przykłady testów.

Testy nieparametrycne. Przykłady testów.

Testy ilorazu wiarogodności.

Elementy wnioskowania bayesowskiego.

Literatura:

Spis zalecanych lektur

(recommended reading)

W. Niemiro, Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna.Biblioteka Szkoły Nauk Ścisłych,1999

M. Krzyśko, Statystyka Matematyczna, UAM, Poznań 2004

J. Shao, Mathematical Statistics, Springer-Verlag, 2003

W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach", PWN 2004;

I.Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiejewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka matematyczna w zadaniach, CeDeWu, 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K1_W01, K1_W04, K1_U30, K1_U34, K1_U35

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

50% dost.

60% dost+

70% dobry

80% dobry +

90 % b.dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Tomasz Rogala, Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Tomasz Rogala, Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne : I i II rok studiów licencjackich.

Cele przedmiotu:Umiejętność stosowania podstawowych metod estymacji i testowania hipotez w zagadnieniach praktycznych.

Metody oceny:egzamin pisemny i ustny, 2 sprawdziany w czasie ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści merytoryczne.

Podstawowe rozkłady i ich charakterystyki

Prawa wielkich liczb.

Centralne twierdzenia graniczne.

Próby losowe, modele statystyczne.Elementy statystyki opisowej.

Funkcje charakterystyczne i funkcje tworzące momenty.

Podstawowe statystyki i ich rozkłady.

Modele parametryczne i nieparametrczne.Estymatory i ich własności.

Estymacja punktowa. Funkcja ryzyka.

Estymacja przedziałowa.

Asymptotyczne własności estymatorów.

Weryfikacja hipotez. Metody konstrukcji testów.

Testy parametryczne. Przykłady testów.

Testy nieparametrycne. Przykłady testów.

Krzywa mocy testu.

Testy ilorazu wiarogodności.

Elementy wnioskowania bayesowskiego.

Literatura:

1 W. Niemiro, Statystyka.

2 A. Zieliński, siedem wykładów prowadzających do statystyki

3 M. Sobczyk, Statystyka

1 J. Koronacki. J. Mielańczuk, Statystyka.

2 Z. Pawłowski, Statystyka Matematyczna

3 I.Bak,I.Markowicz,M.Mojsiejewicz,K.Wawrzyniak,Statystyka w zadaniach.

Wymagania wstępne:

Rachunek Prawdopodobieństwa, Analiza I i II

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.