Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok laboratoryjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S1-E3-BL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok laboratoryjny
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

MA1_W01

MA1_W08


Umiejętności:

MA1_U36

MA1_U37


Kompetencje społeczne:

MA1_K03

MA1_K07
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: I stopień

Cele przedmiotu:

Umiejętne wykorzystanie mediów cyfrowych w edukacji, w edukacji matematycznej.Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na posługiwanie się językiem matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane/wykład/laboratorium - 30 godzin dydaktycznych

Praca własna:

Przygotowanie do laboratorium: 30 godz.

Powtórzenie do zaliczenia: 10 godz.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

2. zna podstawy technik obliczeniowych i programowania

wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia

Umiejętności:

1.potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym

językiem

1.potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać

poprawnie rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i

definicje

2.ma umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych

bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów

Kompetencje społeczne:

1.jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy

nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

2.jest gotów wyrażać opinie na temat podstawowych zagadnień

matematycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szlązak
Prowadzący grup: Piotr Szlązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętne wykorzystanie mediów cyfrowych w edukacji, w edukacji matematycznej.Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na posługiwanie się językiem matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Tomasz Rogala, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.